Kategoria: DevOps

Pudełka Vagranta

Vagrant umożliwia pobieranie i uruchamianie z obrazów systemów w paczkach zwanych vagrant boxes, czyli w pudełkach. Pudełko vagranta to plik z rozszerzeniem .box, które zawierają kompletny obraz systemu w postaci pliku dysku wirtualnego, plik ustawień maszyny wirtualnej, klucz prywatny i inne metadane niezbędne dla Vagranta. 

Co to jest Vagrant?

Vagrant to narzędzie do automatyzacji i zarządzania środowiskami zbudowanymi z wirtualnych maszyn. Ułatwia pracę deweloperom czy testerom oprogramowania, którzy uruchamiają wiele środowisk wirtualnych na swojej lokalnej maszynie. Głównym celem tego narzędzia celem jest uproszczenie wdrażania i testowania aplikacji. Dzięki Vagrantowi możemy łatwo  pobierać gotowe obrazy z repozytorium i uruchamiać je za pomocą prostych poleceń.

Co to jest Kubernetes?

Kubernetes to platforma do tak zwanej orkiestracji czyli zarządzenia zadaniami i aplikacjami w kontenerach. Ułatwia automatyzację, skalowanie i pracę z konfiguracją w postaci kodu. Pozwala na działanie w środowiskach złożone z wielu serwerów. Nazwa pochodzi z greki i oznacza sternika lub pilota. Platformę tą dostajemy dzięki firmie Google. Często nazwa Kubernestes zapisywana jest jako K8S.

Co to jest Ansible?

Ansible jest to narzędzie, które ułatwia zarządzanie infrastrukturą fizyczną. Głównie serwerami ale też komputerami, urządzeniami sieciowymi, routerami usługami w chmurze i wieloma innymi urządzeniami. Ułatwia wdrażanie systemów i aplikacji, konfigurowanie i ich utrzymanie. W taki sam łatwy sposób dla 10 serwerów jak i dla 10 000. Najlepiej współpracuje z systemami z rodziny Linux.

Co to jest DevOps?

DevOps jest zbiorem metod mającą na celu współpracę twórców oprogramowania (dev-development) ze specjalistami IT (ops-operations) w celu efektywnego dostarczania oprogramiowania. Kluczowym elementem devops jest automatyzacja wszystkich procesów - ciągła integracja, ciągłe dostarczanie (CI/CD), monitoring. Metodyka ta szczególnie sprawdza się przy częstych wydaniach wersji oprogramowania.

Jak użyć VSCode jako terminala SSH i przeglądarki zdalnych plików?

Uważam, że VSCode to jedno z bardziej udanych rozwiązań od firmy z Redmod. Jest to naprawdę dobre narzędzie do pracy nad kodem. A jego możliwości dodatkowo są rozbudowywane za pomocą dodatkowych rozszerzeń. Teraz na przykład VSCode umożliwia zdalną prace na serwerze Linuksa poprzez SSH. W tym artykule zobaczysz jak to ustawić. 

Jak spradzić obsługiwane szyfrowania SSL/TLS

Obecne przeglądarki internetowe mają ciśnienie na połączenia szyfrowane dla każdej witryny. Wlasciwie strony takie są faworyzowane przez wyniki w wyszukiwarce google. Nawet tam gdzie nie są przesyłane newralgiczne dane to zalecany jest bezpieczne połączenie SSL/TLS. No właśnie a jak bezpieczne jest to połączenie to już z tym różnie bywa...

Co to jest Blue-Green deployment

Wchodząc w świat wdrażania i utrzymania aplikacji webowych spotkasz się na pewno z określeniem blue-green departament. Owe określanie pojawiało się jako element Continuous Deployment (w CI/CD), gdzie aktualizacje czy wdrażanie nowych wersji oprogramowania jest częste i zautomatyzowanie a zarazem należy utrzymywać ciągłość dostępności usług, serwisów, którego dotyczą.

Co to jest CI/CD?

Na początku musisz wiedzieć, że tworzenie produkcja oprogramowania to proces składający z wielu faz następujących o określonych sposób po sobie lub cyklicznie powtarzających się. Zaczynając od pomysłu, idei poprzez wytwarzanie, testy i wdrożenie aż do zakończenia produkcji.

Jak skopiować plik z poda OpenShift do Windows

W końcu dostałeś w swoje ręce dostęp do środowiska pod OpenShiftem. Trochę ograniczony bo takie było wymaganie ale bardzo potrzebujesz skopiować na szybko jeden plik stamtąd do swojej maszyny z Windows. W tym artykule przeczytasz jak przekopiować plik z projektu do windy.