Co to jest CI/CD?

Na początku musisz wiedzieć, że tworzenie produkcja oprogramowania to proces składający z wielu faz następujących o określonych sposób po sobie lub cyklicznie powtarzających się. Zaczynając od pomysłu, idei poprzez wytwarzanie, testy i  wdrożenie aż do zakończenia produkcji.

CI (Continuous Integration) – Ciągła integracja. Jest to sposób tworzenia kolejnych części oprogramowania w krótkich okresach czasu. Tak aby, powiedzmy co dwa tygodnie dostarczyć kolejny zaplanowany gotowy element. Choćby najmniejszy ale ważne by to był gotowy i przetestowany element. Mały krok do przodu.
Kod oprogramowanie ląduje we wspólnym repozytorium kodu (GIT). Proces ten powinien być jak najbardziej zautomatyzowany (Jenkins). 
Finalnym efektem tej pracy jest gotowy program w jako tak zwany artefakt (jar,war,py) przechowywany w repozytorium artefaktów  (artifactory/Nexus)

CD (Continuous Delivery) – Ciągłe dostarczanie. Jest to zestaw procesów mających za zadanie dostarczenie w sposób automatyczny, programu na środowisko testowe lub produkcyjne. Jest to naturalne rozszerzenie, kontynuacja Continuous Integration. Środowisko jest również budowane w sposób automatyczny (Terraform, Ansible).

A wszystko to jest tak zwaną kulturą pracy, mającą na celu dostarczenie, gotowego, sprawdzonego i wdrożonego oprogramowania. CI/CD jest podstawą pracy devopsa, ale nieodzownie w tym procesie bierze programista i tester.