Co to jest DevOps?

DevOps jest zbiorem metod mającą na celu współpracę twórców oprogramowania (dev-development) ze specjalistami IT (ops-operations) w celu efektywnego dostarczania oprogramiowania. Kluczowym elementem devops jest automatyzacja wszystkich procesów – ciągła integracja, ciągłe dostarczanie (CI/CD), monitoring.
Metodyka ta szczególnie sprawdza się przy częstych wydaniach wersji oprogramowania.


Często proces devops jest przedstawiany jako zapętlony proces nastepujacych po sobie etapów <dev>Planowanie->Kodowanie->Testowanie->Wydanie<dev><ops>Wdrażanie->Konfigurowanie->Monitorowanie<dev>
i tak w kółko.

Kim jest DevOps?

To miła osoba 🙂 Do zadań osoby na stanowisku DevOps Engineer można szczególnie zaliczyć: zarządzanie repozytorium kodu (GIT), tworzenie środowisk pracy dla programistów i testerów, przygotowywanie infrastruktury (Ansibe, Terraform) , tworzenie pipeline’ów CI (Jenkins), monitoring aplikacji (Prometheus, Graffana)  i infrastruktury (Zabbix). A także projektowanie i optymalizacja tych procesów.
Innymi słowy: devops wspiera tworzenie kodu i jego wdrażanie.
Natomiast zakres działania devopsa zależy od wielkości projektu.

Polecane książki:

DevOps