FreeNAS. Zadania cykliczne.

Sekcja Tasks odpowiada za konfigurację powtarzalnych zadań w systemie.  Dzięki czemu możemy zautomatyzować część zadań odpowiedzialnych za testy, replikacje czy synchronizację danych w różnych miejscach powiązanych z naszym serwerem FreeNAS.

FreeNAS – Tasks

Crone Jobs – Crone jest to znany z  systemów uniksowych programem do uruchamiania poleceń, skryptów czy innych programów według harmonogramu.

Init/Shutdown Scripts – w tym miejscu możemy ustawić skrypt lub polecenie do wykonania w jednej z trzech faz:

  • we wczesnym momencie uruchomienia systemu po zamontowaniu systemu plików i stosu sieciowego
  • w końcowym momencie uruchomienia systemu przed uruchomieniem wszystkich usług
  • w momencie zamykania systemu

Rsync Tasks – Protokół synchronizacji danych poprzez sieć. Jest to wydajne rozwiązanie ponieważ przesyłane są jedynie różnice danych. Do działania niezbędne są dwa elementy: serwer rsync, który otrzymuje dane (pull)  i klient rsync, który dane wysyła (push). FreeNAS może działać w obu rolach.

S.M.A.R.T. Tests – Jest to technologia dysków twardych służąca do monitorowania swoich parametrów. Umożliwia to reagowanie przed awarią dysku gdy dany parametr przekroczy krytyczny próg. W tej sekcji możemy ustawić okresowe testy które mogą poinformować nas o problemach dysków.

Periodic Snapshot Tasks – Snapshot, potocznie zwany migawką jest to zrzut do pliku zmian dokonanych na danych. Wielkość migawki odpowiada wielkości wprowadzonych zmian. Tak więc jeśli na danym dysku zmieniony tylko jeden megabajt danych to rozmiar snapshota będzie miał około jednego megabajta. W tym miejscu możemy ustawić ilość i harmonogram tworzenia migawek danych.

Replication Tasks – zadania replikacji są procesem kopiowania migawek (snapshotów) na inne urządzenie, często w innej fizycznej lokalizacji. Replikacja może się odbywać na przykład pomiędzy dwoma serwerami FreeNAS, znaczącą podnosząc bezpieczeństwo danych w razie awarii jednego urządzenia. Tu ustawiamy harmonogram replikacji.

Resilver Priority – Resilvering to proces odbudowy danych po wymianie dysku w macierzy RAID (zwykle po awarii ale także po wymianie na nowe większe większe). Ustawienie niższego priorytetu resilveringu mniej obciąża serwer, jednak wtedy proces ten będzie trwał dłużej. Standardowo pozostaw to ustawienie domyślne, chyba że wydajność w danym czasie ma większe znaczenie niż dane.

Scrub Tasks – jest to sposób sprawdzania integralności danych systemu plików ZFS pozwalający wychwycić błędy. Ten rodzaj testów powinien być używany obok testów S.M.A.R.T dzięki czemu zwiększa się szansa na wykrycie potencjalnych problemów z dyskami. Jest to proces znacznie obciąża zasoby więc powinien być przeprowadzany najlepiej w oknie serwisowym – w czasie gdy serwer NAS nie jest zbyt wykorzystywany. Zalecane jest przeprowadzenie testów Scrob przynajmniej raz na miesiąc.

Cloud Sync Tasks – synchronizacja danych z dostawcą chmury publicznej. Tu możemy ustawić harmonogram wymiany danych z usługą magazynową u dostawców publicznej chmury. Wcześniej należy skonfigurować swoje poświadczenia w System/Cloud Credentials

Na koniec ciekawostka. Dlaczego odbudowa danych w macierzy nazywa się resilvering czyli w wolnym tłumaczeniu “ponowne posrebrzanie”?
W starych lustrach domowych (takich do przeglądania się) stosowano srebro (Ag) jako powłokę odblaskową pod szkłem. Z biegiem czasu lustro matowiało i aby przywrócić oryginalny wygląd lustra należało je ponownie posrebrzyć. 
Tak więc by odbudować macierz lustrzaną (mirror RAID) należy je ponownie posrebrzyć by znów przywrócić oryginalny wygląd.

Tags: