Jak połączyć się do Azure za pomocą PowerShella

PowerShell to jeden ze sposobów zarządzania zasobami w chmurze publicznej Azure. Poniżej znajdziesz przepis jak połączyć się z końcówki z Windows i korzystać z Azure w PowerShell dziaku nowemu modułowi Az.

 1. Przede wszystkim potrzebujesz PowerShella w wersji minimum 5.1. i zainstalowany pakiet .NET Framework 4.7.2 lub nowszy.
  Aktualna wersje PowerShella sprawdzisz poleceniem
  $PSVersionTable.PSVersion
 2. Teraz uruchom CLI PowerShella jako administrator aby zainstalować dodatkowy moduł poleceniem
  Install-Module -Name Az -AllowClobber -Scope CurrentUser
 3. Połącz się i zaloguj do usługi Azure poleceniem
  Connect-AzAccount

To wszystko. Teraz sprawdz dostepne polecenia dla nowego modułu:
Get-Command -Module Az.*
Moduł Az jest następcą modułu AzureRM. Jeśli wystąpi konflikt z poleceniami pomiędzy modułami to zalecam odinstalować moduł AzureRM poleceniem unlinstall-azurerm