Jak użyć VSCode jako terminala SSH i przeglądarki zdalnych plików?

Uważam, że VSCode to jedno z bardziej udanych rozwiązań od firmy z Redmond. Jest to naprawdę dobre narzędzie do pracy nad kodem. A jego możliwości dodatkowo są rozbudowywane za pomocą dodatkowych rozszerzeń. Teraz na przykład VSCode umożliwia zdalną prace na serwerze Linuksa poprzez SSH. W tym artykule zobaczysz jak to ustawić. 

 1. Najpierw tworzymy parę kluczy do bezpiecznego połączenia. Do tego użyjemy narzędzia ssh-keygen (z pakietu OpenSSH) i zapiszemy plik w naszym lokalnym katalogu domowym. w tym celu, w linii poleceń CMD:
  ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f c:/users/NazwaTwojegoKonta/.ssh/rsa_key
  Hasło jest opcjonalnie.
  Po  tym powinieneś we wskazanej ścieżce mieć dwa pliki rsa_key jako klucz prywatny i rsa_key.pub jako klucz publiczny
 2. Teraz przejdź do Linuksa, jeszcze starym sposobem, z użyciem użytkownika i hasła. Po zalogowaniu swoim katalogu domowym utworzymy nowy katalog z plikiem i nadajemy odpowiednie uprawnienia. Wydaj poniższe polecenia: 
mkdir .ssh;chmod 700 .ssh
cd .ssh/
touch authorized_keys; chmod authorized_keys 600
vim authorized_keys
 1. Otwórz w notatniku plik rsa_key.pub i przeklej jego zawartość do terminala gdzie masz otwarty plik authorized_keys. Oczywiście możesz zrobić to za pomocą dowolnego edytora, chodzi tylko o to, aby zawartość jednego pliku z Windowsa znalazłą się w drugim na Linuksie. Zapisz plik
 2. Przejdź teraz do VSCode Extensions (menu View/Extensions) i zainstaluj rozszerzenie Remote Development od Microsoftu
 3. Dalej w VSCode w Command Palette (menu View) wpisz Remote-SSH: Open SSH configuration file i wyedytuj plik (c:/users/NazwaTwojegoKonta/.ssh/config) dla danego połączenia do serwera linuksowego. Na przykład   
Host ServerUbuntu
  HostName 192.168.10.150
  User daniel
  IdentityFile C:/Users/daniel/.ssh/rsa_key

Zapisz plik CTRL+S

 1. Teraz wróć do Command Palette i wpisz Remote SSH Connect to host i wybierz właściwy serwer

  Pierwsze połączenie może chwile potrwać ponieważ VSCode dokonuje jeszcze swojej konfiguracji.
 2. Od teraz powinieneś móc używać terminala w VSCode do zdalnego połączenia (menu Terminal/New terminal) i przeglądarki zdalnych plików  (menu View/Explorer).

Polecane książki:

Apache2
Tags: