Jak wyświetlić Edytor Atrybutów dla obiektu w Active Directory

Każdy obiekt w strukturze Active Directory zawiera dodatkowy zestaw atrybutów. Domyślnie edytor jest ukryty – przy przeglądaniu właściwości obiegu zakładka Attribute Editor nie jest wyświetlania. Jak więc wyświetlić owy edytor atrybutów?

Są na to trzy sposoby:

  1. Odpal przystawkę MMC Active Directory Computers and users poleceniem dsa.msc Włącz Adveced Features z menu View. Znajdź użytkownika przechodząc po rozwijając gałęzie OU.
    • Jeśli chcesz skorzystać z szukarki pod prawym przyciskiem myszki (Find…) to niestety tak znaleziony użytkownik dalej będzie miał ukrytą zakładkę edytora atrybutów. Jednak jest obejście tegoż problemu. Musisz tylko wiedzieć w jakiej grupie jest dany użytkownik. Patrz punkt 2
  2. Odpal przystawkę MMC Active Directory Computers and users poleceniem dsa.msc. Prawym przyciskiem myszy na domenę, wybierz Find… i wyszukaj grupę do której należy dany użytkownik. Właściwości grupy, członkowie, dwuklik na użytkowniku i teraz mamy zakładkę edytora atrybutów dla usera.
  3. Menu Start->Uruchom i wpisz polecenie adsiedit.msc Dalej prawym przyciskiem myszy na ikonkę ADSI Edit i podłącz się do źródła poprzez Connect to. W ten sposób będziesz mógł przeglądać i edytować atrybuty wszystkich obiektów.

Warto także zwiększyć maksymalna ilość wyświetlanych elementów w przystawce Active Directory Computers and users. PPM na OU, menu View\Filter options.. i w Maximum numer of itemes displeyed per folder zmień na taka wartość aby zobaczyć wszystkie elementy, na przykład 10000. Zwolni to nieznacznie wyczytywanie obiektów.

Polecane materiały dodatkowe: