Jak zainstalować środowisko Java

Java to jeden z najpopularniejszych języków programowania. Obecnie rozwijany jest przez firmę Oracle.
Każdy rozpoczynający swoją przygodę z tym językiem zawsze na początku zadaje sobie pytanie; jak zainstalować Java i co to są te JDK, JRE i JVM. W poniższym artykule postaram się w prostych słowach wyjaśnić te zagadnienia.

Co to jest JDK?

JDK czyli Java Development Kit to środowisko programistyczne – zestaw narzędzi i bibliotek niezbędnych do programowania w języku Java. Zawiera również JRE.

Co to jest JRE?

JRE czyli Java Runtime Environment to środowisko uruchomieniowe – zestaw elementów niezbędny do uruchomienia programów napisanych w Java. Zawiera również JVM.

Co to jest JVM?

JVM czyli Java Virtual Machine to tak zwana wirtualna maszyna javy, której zadaniem jest odpowiednio tłumaczyć i wykonywać już skompilowany kod, niezleżnie od systemu operacyjnego na którym się znajduje..

JDK>JRE>JVM

okienko z instalacja java jdk jre
przykładowa zawartość katalogów po instalacja java

Podsumowując: do korzystania z programów napisanych w Java wystarczy tylko zainstalowany pakiet JRE (który zawiera JVM). Natomiast do tworzenia programów w Java niezbędny jest pełny pakiet JDK .

Jak zainstalować narzędzia niezbędne do programowania w Java (instalacja JDK)?

Java jest dynamicznie rozwiajana. Dość szybko pojawiają się kolejne wersje. Tak więc gdy dziś numerek pliku do pobrania bądź katalogu po instalacji może się różnic od tego zaprezentowanego w przykładach.

1. Przejdź na stronę Oracle do sekcji download i pobierz (JDK) Java SE Development Kit dla swojego systemu.

Zainstaluj wybierając domyślnie opcje w instalatorze (nic nie zmieniaj).

2. W Zmiennych środowiskowych systemu Windows ustaw nową zmienną systemową JAVA_HOME do katalogu JDK
(na przykład C:\Program Files\Java\jdk-x.x.x)


Zmienne środowiskowe można też uruchomić w CMD poleceniem: rundll32 sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables

3. Nadal w Zmiennych środowiskowych systemu Windows znajdź i zaznacz zmienną Path. Wybierz edytuj, Nowy i tu z kolei podaj ścieżkę do katalogu Bin w JDK
(na przykład C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\bin)

4. Otwórz okno linii poleceń (cmd) i wpisz polecenie java -version .
Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie to zostanie zwrócona wersja zainstalowanej Javy.

5. Uruchom IDE (InteliJ, NetBeans lub Eclipse) i zacznij pisać programy  🙂

 1.  

  Jak zainstalować tylko środowisko do uruchomieniowe programów Java (JRE)?

  1. Przejdź na stronę Oracle do sekcji download i pobierz JRE (zawieram JVM) dla swojego systemu. Na przykład jre-10.0.2_windows-x64_bin.exe
  2. Zainstaluj domyślnie i gotowe. masz już zainstalowane środowisko Java.

  Jak zainstalować wirtualną maszynę Javy (JVM)?

  1. Zainstaluj JDK lub JRE.

Dodatkowe materiały:

Tags: