Kiedy warto podjąć decyzję o zmianie pracy?

Czasy, kiedy pracownik spędzał w jednym miejscu pół a często nawet całe życie na szczęście bezpowrotnie minęły. Obecny rynek pracy jest bardzo dynamiczny, co szczególnie zauważalne jest w branży IT, gdzie standardem okazują się częste zmiany pracodawcy. Jest to pozytywne zjawisko wpływające na rozwój zawodowy pracownika.
Zmianę pracy można porównać do małej rewolucji w życiu, której towarzyszy zmiana miejsca, środowiska, obowiązków, itp. Każdy tego typu krok powinien poprzedzony przemyśleniami, analizą rynku oraz chłodną kalkulacją. Niewątpliwie jest to też akt odwagi – opuszczenie strefy komfortu.

Każda osoba na pewnym etapie swojej kariery rozważa możliwość zmiany pracy. Decyzję taką należy spokojnie i dokładnie przemyśleć, nie należy działać pod wpływem emocji lub chwili. Ocena obecnej sytuacji zawodowej wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na 3 obszary: rozwój, satysfakcja oraz wynagrodzenie.

Rozwój

Stanowi istotny element pracy w branży IT. Jest to przede wszystkim możliwość poszerzania swoich kompetencji w danej dziedzinie, zdobywania nowych umiejętności oraz kwalifikacji, a także potwierdzenie posiadanej wiedzy w formie certyfikatów. Firma, która gwarantuje prawnikowi rozwój przede wszystkim umożliwia mu udział w różnorodnych i jednocześnie ambitnych projektach, udostępnia nowe technologie, zapewnia udział w szkoleniach oraz konferencjach branżowych. Ponadto pracownicy otrzymują dostęp do programów nauki języków obcych, bibliotek w pracy czy platform e-learningowych. Istotna jest również określona przez firmę ścieżka rozwoju zawodowego dla każdego stanowiska, która jest jasno określona i właściwie realizowana. To pracownik musi mieć poczucie, że firma faktycznie pomaga rozwinąć mu skrzydła.

Satysfakcja

Dla pasjonatów danej branży niezwykle ważnym elementem jest satysfakcja z wykonywanej pracy. Składają się na nią wsparcie ze strony przełożonych, koleżeńską atmosferę, jasne zasady współpracy i rzetelny podział obowiązków. Praca musi sprawiać po prostu przyjemność, a nie być tylko obowiązkiem.

Wynagrodzenie

Każdy z nas pracuje przede wszystkim dla pieniędzy w związku z czym ważne jest aby otrzymywane wynagrodzenie znajdowało się na satysfakcjonującym nas poziomie. Pracownik powinien mieć poczucie, że uzyskuje godziwe wynagrodzenie za dobrze wykonaną pracę. Istotne jest również aby wzrost doświadczenia w kolejnych okresach pracy wpływał na odpowiedni wzrost zarobków.

Rachunek sumienia

A teraz pomyśl o swojej pracy, zastanów się głęboko i przeanalizują jak poniższe punkty mają się do twojej aktualnej sytuacji. Czy wszystkie trzy z trzech są spełnione czy może czegoś brakuje?

3/3

Zadowolenie ze wszystkich wymienionych wyżej warunków jest dla nas informacją, że nie ma konieczności zmiany pracy na tym etapie naszej drogi zawodowej. Warto jednak pamiętać że aby pozostać pracownikiem atrakcyjnym na rynku pracy niezbędne jest śledzenie aktualnych trendów oraz zmian w branży.

2/3

W sytuacji, w której jedynie dwa warunki zostały spełnione powinna zapalić się nam tzw. żółta lampka sygnalizująca dobry moment na działanie zmierzające w kierunku zmiany obecnej sytuacji zawodowej. Może ona obejmować po prostu zmianę firmy lub zmiany w obecnej pracy. Warto sprawdzić, czy brakującego ogniwa nie da się naprawić w obecnej firmie. Przed podjęciem konkretnych działań należy sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy poprawa danego element spowoduje, że będziesz skłonny pozostać tu gdzie aktualnie pracujesz. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, niezbędne będzie przeprowadzenie konkretnej ale jednocześnie grzecznej rozmowy z przełożonym. Przedstaw swoją aktualną sytuację zawodową – czym się zajmujesz, jak się spełniasz w pracy, z czego jesteś zadowolony i zwróć uwagę również na aspekty, które należy według Ciebie poprawić. W sytuacji, gdy rozmowy nie przyniosą zamierzonego skutku należy rozpocząć aktywne poszukiwanie nowego, lepszego miejsca pracy.

1/3

Spełnienie tylko jednego z wyżej wymienionych warunków oznacza, że przegapiliśmy etap z żółtą lampką i konieczne jest natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań  do zmiany obecnej sytuacji zawodowej. Pozostanie w aktualnym miejscu pracy spowoduje negatywny wpływ na nas a w konsekwencji wypalenie zawodowo. Niezbędne może okazać się określenie najbliższej możliwej daty zmiany pracy.

0/3

Żaden z warunków nie został spełniony – co w takiej sytuacji należy zrobić? Jest to ostatni moment na to, żeby obudzić się z letargu. Nie warto tracić własnego zdrowia i cennego czasu w miejscu, gdzie nie otrzymujemy godziwego wynagrodzenia, nie mamy żadnej satysfakcji z wykonywanej pracy a ponadto brakuje perspektyw rozwoju. Wszystkie te elementy przemawiają za koniecznością złożenia wypowiedzenia natychmiast, nawet w sytuacji gdy nie mamy oferty nowej pracy. Branża IT umożliwia, niezależnie od stanowiska, szybkie znalezienie nowej pracy. Jedyne czego brakuje większości z nas to odwaga aby pożegnać się z obecnym pracodawcą. Warto jednak podjąć „męską decyzję” i zrobić krok do przodu. Do zobaczenia w lepszym miejscu…

Jak odejść z pracy

Odejściu z pracy zawsze towarzyszą emocje. Zazwyczaj jest to mieszanka zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych, niezależnie od powodu podjęcia takiej decyzji. Szczególnie w takich momentach należy zachować fason, być fair do samego końca nawet jeśli firma czy przełożeni nie zawsze byli fair w stosunku do nas.
Informacja o odejściu powinna zostać przedstawiona przełożonemu możliwie jak najwcześniej. Pozwoli to na zachowanie ciągłości biznesowej w projektach, w których uczestniczyliśmy. Niezbędne jest również zakończenie możliwie wszystkich otwartych projektów i zadań lub przekazanie ich wraz z pełną dokumentacją innej osobie, przejmującej dane obowiązki. Pozwoli to nowemu pracownikowi łatwiejsze odnalezienie się w danej roli. Zakończenie pracy w danej firmie powinno zostać przypieczętowane podziękowaniem za współpracę i pozostawieniem tym samym po sobie pozytywnych wspomnień o profesjonaliście od początku do końca.

Jedynie zmiana może przynieść coś dobrego.

Polecana literatura: