Konfiguracja zabbix-agent w Kubernetes

Udało mi się utworzyć działają konfiguracje poda zabbix agenta dla Kubernetesa. Oczywiście jest to bardzo indywidualny przypadek i na pewno nie do użycia 1:1 na innym środowisku. Jednak to działa i zostawiam dla inspiracji. 

Mi najwięcej problemu przysporzyło użycie własnego pliku konfiguracyjnego. Okazało się ze oryginalny plik konfiguracyjny /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf jest dynamicznie tworzony i nie było możliwości nadpisania go tym z volumenu, dlatego rozwiązaniem było wrzucenie swojego konfiga do includowanego podkatalogu /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/

 
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 name: zabbix-agent
 namespace: default
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: zabbix-agent
 template:
  metadata:
   labels:
    app: zabbix-agent
  spec:
   tolerations:
    - key: node-role.kubernetes.io/gitops
     effect: NoSchedule
     operator: Exists
   hostNetwork: true
   hostPID: true
 
   containers:
   - name: zabbix-agent
    image: registry.gitlab.com/<moje>/devops/images/zabbix-agent:0.0.1
    securityContext:
     privileged: true
    volumeMounts:
    - name: agent-conf
     mountPath: /etc/zabbix/zabbix_agentd.d
     readOnly: false
    
    
 
   imagePullSecrets:
   - name: zabbix-agent-secret 
  
   volumes:
    - name: agent-conf
     configMap:
      name: zabbix-agent-config
---
 
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: zabbix-agent-config
 namespace: default
data:
 zabbix_agentd.conf: |
  LogFile=/dev/stdout
  LogFileSize=0
  Server=10.10.0.0/16
  Timeout=20