Polecenie top

Polecenie top w systemach uniksowych uruchamia narzędzie służące do monitorowania systemu na żywo. Wyświetla podstawowe informacje o stanie systemu i listę aktualnie działających procesów.

Dodatkowo dane możemy sortować. Przyjrzyjmy się bliżej temu jakie dane wyświetla to narzędzie.

Pierwsza linia informuje o godzinie, czasie pracy, ilości zalogowanych użytkowników i średnim obciążeniu liczonym w trzech przedziałach czasowych.

Druga linia informuje o liczbie dziających procesów, aktualnie wykonywanych, czekających na zdarzenie, zatrzymanych i procesów zombie.

Trzecia linka informuje o obciążeniu procentowym procesora procesami użytkownika, systemowymi, procesami w bezczynności, oczekującymi na operacja I/O, spędzonych na obsłudze przerwania sprzętowych i programowych a także zabranym przez wirtualizację.

Czwarta linia informuje o pamięci fizycznej (RAM); ilości całkowitej, wolnej, używanej, buforowanej.

Piąta linia informuje o pamięci wymiany (swap); ilości całkowitej, wolnej, używanej, dostępnej.

W dolnej sekcji mamy informacje o aktualnie działających procesach:
PID – identyfikator procesu
USER – nazwa użytkownika z którego wykonany jest dany proces
PR – priorytet procesu
NI – wartość nice procesu
VIRT – sumaryczna ilość pamięci używanej przez proces
RES – ilość fizycznej pamięci używanej przez proces
SHR – ilość pamięci współdzielonej przez proces
S – status procesu
%CPU – procent użycia procesora przez proces
%MEM – procent użycia pamięci RAM przez proces
TIME+ – czas wykonania zadania
COMMAND – użyte polecenie

Dodatkowo listę procesów możemy sortować:
SHIFT+M – sortuje według procesów najbardziej używających pamięci
SHIFT+P – sortuje według procesów najbardziej wykorzystujących procesor

Klawisz Q aby wyjść z narzędzia top.

Innym podobnym narzędziem do monitorowania jest htop.

Polecane książki:

Apache2Tags: