Virtualbox. Menedżer nośników wirtualnych.

Menedżer nośników wirtualnych (Virtual media manager) jest to rozbudowana lista zawierająca zapis wszystkich plików dysków wirtualnych a także obrazów nośników wymiennych – CD/DVD, czy nawet dyskietek FDD. Z tego poziomu najlepiej jest dokonywać wszystkich operacji na plikach obrazów używanych z Virtualboxem.
Okno managera uruchamiamy z menu plik/Menedżer nośników wirtualnych… (CTRL+D)

W górnej części okna mamy menu z paskiem ikonek które jest identyczne dla każdej z grup nośników wirtualnych. Te same opcje właściwie zawiera rozwijane menu Medium. 

 • Dodaj – otwiera okna wyboru plików gdzie można wskazać plik danego typu
 • Stwórz – otwiera okno gdzie można utworzyć obraz wybranego danego typu
 • Kopiuj – wykonuje kopie danego nośnika wirtualnego
 • Przenieś – przenosi i montuje obraz w innej lokalizacji 
 • Usuń – całkowicie kasuje obraz (możliwe dopiero po odmontowaniu)
 • Zwolnij – odmontowuje obraz (usuwa powiązanie pliku z maszyna)
 • Szukaj – ot umożliwia przeszukiwanie listy 
 • Właściwości – otwiera/zamyka sekcje z właściwościami obrazu (atrybuty i informacje)
 • Odśwież – odświeża, aktualizuje listę

Przejdźmy teraz do głównej sekcji okna z trzema zakładkami 

Dyski twarde – zawiera listę wszystkich plików wirtualnych dysków twardych, które są lub  były używane z maszynami. Po prawej stronie mamy ich zadeklarowanych rozmiar i aktualny – jest to przydatne, szczególnie dla dysków dynamicznych. Tu też mamy informacje o rozmiarze obrazów różnicowych podpiętych do dysków – wystarczy kliknąć na trójkącik przy nazwie dysku.

W dolnej części okna mamy sekcję właściwości podzielona na dwie sekcje atrybuty i informacje. W pierwszej zatrzymamy się na typie dysków bo tu jeśli kilka opcji w rozwijanym menu które warto opisać dokładniej.

 • Normalny (Normal)- podstawowy tryb pracy wirtualnego dysku twardego. W tym przypadku po zrobieniu migawki stan normalnego dysku twardego jest zapisywany razem z migawką, a po powrocie do migawki jego stan zostanie w pełni przywrócony.  Po wykonaniu migawki tworzony jest obraz różnicowy i tam są zapisywane nowe zmiany. Taki typ dysku może być podłączony do wielu maszyn jednak tylko jedna maszyna może korzystać z niego w danym momencie. 
 • Niezmienny (Immutable)- to ciekawy rodzaj obrazu, poniewaz jego zawartosc pozostaje taka sama, po każdym restarcie. To znaczy że wszelkie zmiany są zapisywane do tymczasowego pliku, który jest usuwany po wyłączeniu maszyny. Tak więc przy kolejnym starcie maszyny dysk będzie miał ta samą, niezmienna zawartość. Taki dysk też dobrze współpracuje z kilkoma maszynami. Pamiętaj, że najpierw tworzysz obraz Normalny, wprowadzasz zmiany, które muszą być stale a dopiero potem zmieniasz na typ Niezmienny.
  Jeśli utworzysz migawkę takiego dysku to po każdym restarcie odtwarzane są dane z ostatniej migawki, a nie oryginalnego dysku. Aby przywrócić stan z oryginalnego dysku należy usunąć migawkę.
 • Bezpośredniego zapisu (Writethrough) – ten typ obrazu umożliwia odczyt i zapis do niego. Jednak tworzone migawki nie mają na nie żadnego wpływu – Ich stan nie jest zapisywany przy wykonywaniu migawki i nie jest przywracany po przywróceniu migawki. 
 • Udostępniany (Shareable) – ten typ jest odmianą typu Bezpośredniego zapisu. Zachowują się dokładnie tak samo – ich stan nie jest zapisywany podczas wykonywania migawki i nie jest przywracany po przywróceniu migawki. Różnica jest tylko wtedy, gdy dołączysz takie dyski do kilku maszyn wirtualnych. Dyski te mogą być dołączane do kilku maszyn wirtualnych, które mogą działać jednocześnie. Dzięki temu są one odpowiednie do użytku przez klastrowe systemy plików między maszynami wirtualnymi i podobnymi aplikacjami, które są wyraźnie przygotowane do jednoczesnego dostępu do dysku. Tu możemy używać tylko obrazów o stałym rozmiarze, dyski dynamicznie są odrzucane. Zalecany jest też systemy plików, który wspiera obsługę jednoczesnych zmian dokonywanych przez kilka stron.
 • Wielo-podłączony (Multi-attach) – taki dysk może być podłączony do więcej niż jednej maszyny w tym samym czasie. Do każdej maszyny tworzony jest oddzielny obraz różnicowy ze zmianami. W praktyce dane zapisane przez jedną maszynę nie są widziane w innej. Każda maszyna ma własna historię. Ten typ dysku zachowuje się podobnie jak typ Niezmienny z tą różnicą że zmiany nie są usuwane po każdym ponownym uruchomieniu (tymczasowy dysk różnicowy nie jest kasowany).

Poniżej mamy w ścieżce lokalizację danego dysku. Pole na opis a także suwak rozmiary dysku. Taj, tu możemy zmienić rozmiar juz podłączonego dysku. Pamietaj ze w kazdej chwili mozesz tu przywróć wartości przed zmiana przyciskiem Zresetuj lub nowe ustawienia zastosować  przyciskiem zastosuj.

Mamy jeszcze zakładkę Informacje, gdzie poznamy kilka dodatkowych szczegółów o dysku lub migawce. 

Napędy optyczne – zawiera listę wszystkich obrazów płyt CD/DVD, które są lub  były używane z maszynami. Obsługiwane są formaty: iso, dmg, cue, viso, cdr.   Jeśli dana pozycja na liście zawiera żółty znak z wykrzyknikiem, oznacza to potencjalny problem z obrazem i w większości przypadków jest to fakt, że plik został po prostu usunięty. 
Możemy tu też stworzyć własny obraz płyty za pomocą kreatora VISO. Nawet może to być bootowalny obraz. Po wybraniu opcji Stwórz na liście dysków otworzy nam się okienko prostego kreatora gdzie po lewej stronie mamy pliki gospodarza a po prawie to co ma zawierać nowy wirtualny okaz dysku. Kreator naprawdę jest prosty ale sprawdza się gdy na szybko potrzebujemy utworzyć wirtualną płytę z naszymi plikami.

Dyskietki – zawiera listę wszystkich obrazów dyskietki, które są lub były używane z naszymi maszynami wirtualnymi. W latach 90-tych podstawowym wymiennym nośnikiem danych były  dyskietki. Kwadratowe plastikowe dyskietki miały rożny rozmiar, wyrażany kilobajtach lub megabajtach. Najpopularniejsze były 3,5 calowe dyskietki  o pojemności 1,44 MB. Tak, niecałe półtorej megabajta pojemności. Z dzisiejszej perspektywy to śmiesznie mało. Jednak jako ciekawostkę można dodać, że w wielu instytucjach są używane nadal.
Virtualbox obsługuje obrazy dyskietek w formatach: img, ima, dsk, flp, vfd
Tu też mamy możliwość utworzenia nowego pustego obrazu dyskietki za pomocą przycisku Stwórz. A nawet możemy wybrać wśród kilku pojemności, choć nigdy nie wybierałem innej niż popularny rozmiar. 


Jeśli interesujesz się tematem Virtualboxa to zapraszam Cię do kursu Virtualbox w praktyce – tam poznasz szczegółowo wszystkie najważniejsze zagadnienia programu.
Natomiast jeśli chcesz zautomatyzować swoje maszyny wirtualne to kurs Vagrant w praktyce jest właśnie dla Ciebie.