Virtualbox – Udostępnione foldery

W pewnym momencie będziesz chcial wymienic jakis plik pomiędzy maszyna wirtualną (gościem) a maszyna gospodarza. Jest na to kilka sposobów, skorzystanie ze schowka, przesłanie przez internet czy tworzenie zasobów w sieci lokalnej. Virtualbox upraszcza i ten element oferując opcje o  nazwie “Udostępnione foldery” (Shared folders). Jest to rodzaj katalogu, który jest widoczny zarówno dla gościa, jak i dla gospodarza. Funkcjonuje podobnie jak udostępniony zasób sieciowy ale nie potrzebuje żadnej sieci.  Udostępniony folder fizycznie znajduje się na maszynie gospodarza.  Do działania jedynie wymagany jest zainstalowany pakiet dodatków gościa i mała konfiguracja w ustawieniach.

Mamy dwa typy :

  • Foldery Maszyny (Permanent shares) – folder wymiany tworzony na stałe dla danej maszyny gościa
  • Foldery tymczasowe (Transient shares) – ten typ folderu możliwy jest do utworzenia tylko przy działającej maszynie (przy wyłączonej nie ma tej opcji).  A każde usuwany jest kiedy maszyna jest wyłączana.

Przejdź w menu maszyny do Ustawienia/Udostępnione foldery. Ikona z plusem po prawej stronie okna i  dodaj nowy zasób, gdzie ustawisz ścieżkę do folderu, nazwę. Wybierz opcje czy ma byc tylko do  odczytu i czy zasób ma się automatycznie podłączać za każdym razem. W punkcie montowania (mount point) wpisz ścieżkę dla folderu gościa, na przykład /share i aby mieć dostęp wykonaj polecenie: usermod -a -G vboxsf <nazwaUzytkonikaSystemuGoscia>

Dzięki tej funkcjonalności zdecydowanie łatwiej jest przenosić pliki pomiędzy maszynami lub po prostu korzystać z dodatkowych zasobów ulokowanych u gospodarza a niezbędnych do pracy gościa.

A jeśli chcesz mi pomóc w budowaniu tego cyklu – odpowiedz na jedno pytanie. Z góry dzięki 🙂