Virtualbox. Ustawienia globalne

Virtualbox jest intuicyjnym programem. Wszystkie opcje ma zwykle tam gdzie powinny być umieszczone w menu, a dodatkowo wyeksponowane ikonkami we właściwych okienkach. Ustawienia globalne nie mają swojej ikonki i są na pozór niewidoczne ale warto do nich zajrzeć i sprawdzić co tam możemy dostosować do optymalnej pracy z maszynami wirtualnymi.

A do ustawień trafisz przez menu w głównym oknie Plik/Globalne ustawienia… (CTRL+G)

Ogólne

Tu możemy ustawić domyślny folder dla wszystkich maszyn wirtualnych. Warto wskazać tu nasz lokalny dysk SSD, wtedy maszyny będą szybciej pracować. Oczywiście lokalizacje możemy zmienić indywidualnie dla każdej maszyny. 
Kolejna opcja to biblioteka uwierzytelnia dla VRDP. Zwykle zostawimy tu domyślne ustawienie. Więcej w artykule o VRDP.

Wejście

Właściwie nazwa tej sekcji powinna brzmieć Skróty a pełniej Skróty klawiaturowe bo właśnie tu możemy je ustawić. Oddzielnie dla menadżera czyli głównego okna a oddzielnie dla wirtualnej maszyny. W każdej tabeli po lewej stronie mamy określone działania natomiast z prawej, sposób wywołania za pomocą klawisza lub kombinacji klawiszy. Możemy wyedytowania istniejące lub dodawać nowe powiązanie akcji z klawiszem. Należy jednak uważać by nowo utworzony strok nie pokrywał się z już istniejącym skrótem w systemie operacyjnym.
Warto też pamiętać o opcji poniżej. Opisanej jako automatycznie przechwytywanie klawiatury,  a robi dokładnie to jak się nazywa. Często włączam tą opcję aby przez przypadek nie pisać w wirtualnej maszynie gdy tylko okno jej jest aktywne. 

Aktualizacja

Tu harmonogram który, gdy włączony, komunikuje się z serwerami Oracle’a i sprawdza czy jest dostępna nowa wersja programu Virtualbox. Możemy określić częstotliwość zapytań a także czy chcemy być poinformowani tylko o wersji stabilnej czy też wersje eksperymentalne nas interesują. Optymalnym ustawieniem jest tu sprawdzenie raz na tydzień i tylko wersje stabilne.

Język

Mamy łatwą możliwość zmiany języka w całym programie. Jeśli nie podoba nam się tłumaczenie na język ojczysty to szybko możemy przestawić na domyślny język angielski. I odwrotnie. A jeśli uczysz się jeszcze innego języka to i dla ćwiczeń możesz też go ustawić. 

Ekran

Tu możemy ustawić domyślne maksymalne rozmiary okna wirtualnej maszyny. Wymagane są zainstalowane dodatki gościa aby ta opcja zadziałała.  W opcji współczynnik skali ustawimy domyślne powiększenie pulpitu/ekranu gościa. Oczywiście wszystkie parametry te można nadpisać indywidualnymi ustawieniami danej maszyny. 

Sieć

Nasze maszyny mogą pracować w zdefiniowanej oddzielnej podsieci. Właśnie w tym miejscu określamy sieć NAT do wykorzystania przez gości. Dodatkowo możemy zdefiniować przekierowanie portów. Polecam tu artykuł Rodzaje sieci.

Rozszerzenia

W tej sekcji znajdziemy informacje o zainstalowanych rozszerzeniach ,na przykład Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Z tego poziomu możemy je też dodać (choć zwykle automatycznie się instalują z pakietu) i usunąć.  

Proxy

Na sam koniec typowe opcje do zdefiniowania serwera proxy dla HTTP jeśli potrzebujemy. 

Jeśli interesujesz się tematem Virtualboxa to zapraszam Cię do kursu Virtualbox w praktyce – tam poznasz szczegółowo wszystkie najważniejsze zagadnienia programu.
Natomiast jeśli chcesz zautomatyzować swoje maszyny wirtualne to kurs Vagrant w praktyce jest dla Ciebie.