Zabbix. Hosty

Host jest jest to podstawowy obiekt, który można monitorować w systemie Zabbix. Może to być na przykład komputer, serwer, przełącznik, router czy serwis stron. Właściwie może być to też dowolne urządzenie, które obsługuje protokół SNMP.

Aby skonfigurować hosty przejdź do Configuration/Hosts. Tu pojawi się lista hostów. W prawym górnym rogu, kliknij przycisk Create host aby przejść do formularza dodawania nowego hosta. Do wypełniania mamy kilka pól.  

Dodawanie nowego hosta w systemie Zabbix.

Name – unikalna nazwa hosta. Dobrym zwyczajem jest tu podać domenową nazwę hosta (FQDN).
Groups – tu określamy do jakiej grupy należy host. Grupy służą przede wszystkim uporządkowaniu hostów a także do operacji globalnych na nich, na przykład dodanie szablonu do grupy. Szablony to bardzo ważny element, który został opisany w artykule.
Interfejsy – służą do wskazania kanału zbierania danych z hosta przez serwer Zabbixa.
Agent interfaces – tu ustalamy adres hosta, na którym pracuje nasz agent. Ta forma jest najbardziej zalecana i powinna być realizowana wszędzie tam gdzie to możliwe, czyli na każdym systemie operacyjnym wspieranym przez agenty
SNMP interfaces – to źródło do zbierania informacji z urządzeń, które obsługują protokół SNMP.
JMX interfaces – interfejs umożliwiający monitorowanie aplikacji Java
IPMI interface – interfejs monitorowania pracy serwera, który wspiera standard IPMI

Przejdź na zakładkę szablonów (Templates) i  przypisz szablon który najlepiej odpowiada danemu hostowi. Jeśli będzie to maszyna z Windows Server – wybierz taki template.

Warto sprawdzić też zakładkę inwentarza hosta (Host inventory) – tu będą przydatne informacje o hoście/serwerze. Możesz je ręcznie uzupełnić (Manual) lub pozwolić aby system sam spróbował je wypełnić sam (Automatic). Na koniec wybierz przycisk Save na dole strony. Wrócisz do listy wszystkich hostów.


Jeśli na nowym hoście zainstalowałeś wcześniej agenta to po chwili powinna zapalić się zielona lampka ZBX w kolumnie Availability symbolizująca poprawną komunikację z internetem na hoście.

Jeśli twój nowy host jest podobny do hosta już istniejącego na liście to warto użyć opcji Clone lub Full clone.
Clone – skopiuje do nowego hosta parametry hosta łącznie z szablonami
Full Clone – jak wyżej, a dodatkowe zachowa wszystkie pozostałe podpięte elementy do hosta (triggery, itemy, mapy, itd.)

Kiedy na twojej liście pojawi się więcej hostów to o wiele łatwiej będzie zarządzać mini, zmieniać je za pomocą Aktualizacji masowej (Mass update).

Hosty są logicznie uporządkowane grupach, które można podejrzeć w menu Configuration/Host groups. Dzięki temu możemy łatwiej zarządzać wieloma hostami na raz przypisując funkcje do grupy.