Zabbix. Instalacja agenta dla systemu Windows

Instalacja agenta pod Windowsem jest trochę bardziej złożona aniżeli dla Linuksa. Jednak poniższe kroki w miarę powinny uprościć cały proces. Do dzieła!

 1. Przede wszystkim upewnij się, że komunikacja sieciowa na porcie 10050 TCP jest otwarta pomiędzy hostem z Windowsem a serwerem Zabbixa. Dodaj wyjątek w każdym firewallu po drodze.
 2. Ściągnij odpowiednią wersję agenta ze strony https://www.zabbix.com/download_agents i wypakuj archiwum w dowolnym miejscu.
 3. Utwórz katalog, na przykład C:\zabbix i skopiuj tam plik zabbix_agentd.exe i plik z konfiguracją zabbix_agentd.conf
 4. Otwórz dowolnym edytorem tekstu plik zabbix_agentd.conf i przejrzyj go by zobaczyć jakie opcje oferuje. Natomiast w parametrze
  Server=<podaj adres IP serwera zabbixa>
  Zapisz i zamknij plik.
 5. Uruchom linie polecen CMD jako Administrator i wykonaj polecenie 
  C:\zabbix>zabbix_agentd.exe -c zabbix_agentd.conf -i
  jako wynik powinieneś otrzymać podobny komunikat
  zabbix_agentd.exe [8528]: service [Zabbix Agent] installed successfully
  zabbix_agentd.exe [8528]: event source [Zabbix Agent] installed successfully
 6. Uruchom usługę poleceniem net start “Agent Zabbix”

Tyle działań pod Windowsem. Teraz wystarczy dodać nowego hosta w konfiguracji Zabbixa.


 1. Przechodzimy do sekcji Configuration/Hosts  i klikamy po prawej stronie przycisk Create host.  
 2. Wypełnij wymagane pola w formularzu dodawania hosta
  • Name – podaj unikalna nazwe (może być nazwa FQDN)
  • Groups – przypisz do hosta do odpowiedniej grupy. w Tym przypadku Templates/Operating systems
  • Agent interfaces – podaj adres IP nowego hosta 
  • Przejdź do zakładki Templates i dodaj szablon Templates OS Windows. Nie zapomnij potwierdzić klikając mały napis Add
  • Zamknij formularz dużym przyciskiem Add lub Update
 3. Przejdź z powrotem na stronę Configuration/Hosts i zwróć uwagę czy na liście hostów przy nowym moście po prawej w kolumnie Availability stronie świeci się na zielono ikonka ZBX. Czasem trzeba odczekać kilka chwil  po dodaniu hosta na ustanowienie komunikacji.

Gratulacje! Dodałeś właśnie nowego hosta z Windowsem do monitorowania. Jeśli jednak nadal masz problem z komunikacją a ustawiłeś wszystko poprawnie to sprawdź jeszcze raz wpisy w pliku konfiguracyjnym agenta. Upewnij się również, że wszystkie firewalle mają dodane odpowiednie wyjątki. W 90% przypadków problemem jest firewall a pozostałe 10% to błąd, literówka w pliku konfiguracyjnym. 

Warto też wspomnieć o dwóch trybach pracy agenta.
Pasywny agent czeka na komunikację z serwerem i przekazuje żądane mu informacje.Ten tryb jest używany w większości przypadków.
Aktywny agent pierwszy nawiązuje komunikacje z serwerem. Ten tryb przydaje się, gdy serwer z jakiegoś powodu nie może bezpośrednio nawiazac komunikacji z agentem (na przykład sieć blokuje połączenia przychodzące z serwera lub host agenta nie ma stałego adresu IP). Rzadko korzysta się z tego trybu.