Zabbix. Instalacja agenta na systemie Linux.

Agent służy do zbierania informacji o serwerze/hoście na którym jest zainstalowany i przesyłaniu żądanych parametrów do serwera Zabbix. Instalacja agenta w systemie Linux jest prosta, tak samo jak w przypadku każdego innego pakietu dostępnego w repozytorium.

Przede wszystkim upewnij się, że komunikacja sieciowa na porcie 10050 TCP jest otwarta pomiędzy hostem z Liniksem a serwerem Zabbixa. Dodaj wyjątek w każdym firewallu po drodze.

W zależności od dystrybucji systemu Linux wykonaj jedno z poniższych poleceń polecenie.
Debian, Ubuntu i pochodne: apt-get install zabbix-agent -y
RedHat, Centos i pochodne: yum install zabbix-agent -y

Po krótkiej chwili agent jest już zainstalowany. Teraz przejdźmy do konfiguracji agenta – uruchom ulubiony edytor i otwórz plik z konfiguracją, dla przykładu z nano:
nano /etc/zabbix/zabbix_agend.conf

Przejrzyj plik z konfiguracja i zorientować się ogólnie jakie opcje oferuje. Na przykład w parametrze LogFile= zwrócić uwagę gdzie agent przechowuje swoje logi. Może ta informacja się przydać w razie zaistnienia problemów z agentem. Jednak teraz najbardziej interesuje nas parametr  Server= gdzie podajemy adres IP naszego serwera. 
Zapisz i zamknij plik konfiguracyjny. 

Upewnij się że agent będzie uruchamiał się razem z systemem operacyjnym wykonując polecenie:
systemctl enable zabbix-agent 
A teraz uruchomimy go ręcznie poleceniem:
systemctl start zabbix-agent

To już wszystko odnośnie instalacji i konfiguracji agenta pod Linuksem. Teraz wystarczy dodać nowego hosta już  w samej w konfiguracji Zabbixa.


 1. Przechodzimy do sekcji Configuration/Hosts  i klikamy po prawej stronie przycisk Create host.  
 2. Wypełnij wymagane pola w formularzu dodawania hosta
  • Name – podaj unikalna nazwe (może być nazwa FQDN)
  • Groups – przypisz do hosta do odpowiedniej grupy. w Tym przypadku Templates/Operating systems
  • Agent interfaces – podaj adres IP nowego hosta 
  • Przejdź do zakładki Templates i dodaj szablon Templates OS Linux. Nie zapomnij potwierdzić klikając mały napis Add
  • Zamknij formularz dużym przyciskiem Add lub Update
 3. Przejdź z powrotem na stronę Configuration/Hosts i zwróć uwagę czy na liście hostów przy nowym moście po prawej w kolumnie Availability stronie świeci się na zielono ikonka ZBX. Czasem trzeba odczekać kilka chwil  po dodaniu hosta na ustanowienie komunikacji.

Gratulacje! Dodałeś właśnie nowego hosta z systemem Linux do monitorowania. Jeśli jednak nadal masz problem z komunikacją a ustawiłeś wszystko poprawnie to sprawdź, dla pewności, jeszcze raz wpisy w pliku konfiguracyjnym agenta i upewnij się że wszystkie firewalle mają dodane odpowiednie wyjątki. W 90% przypadków problemem jest firewall a pozostałe 10% to błąd, literówka w pliku konfiguracyjnym.