Zabbix. Inwentarz.

Zabbix oprócz monitoringu zasobów umożliwia ich inwentaryzację. Możesz tam przechowywać bardziej szczegółowe informacje o hostach, serwerach, urządzeniach sieciowych i innych zasobach. 

Kiedy pierwszy raz odwiedzisz menu Inventory to zauważysz, że jest puste nawet jeśli będziesz już miał działające środowisko monitorujące z wieloma aktywnymi hostami. Pozycje do inwentarza należy dodać ręcznie. 

Dodając czy edytując host masz dostępna zakładkę inventory i tu właściwie masz możliwość dodania nowego zasobu do inwentarza. Domyślnie ustawiona jest na Disabled powoduje, że  host nie będzie w ogóle dodawany do inwentarza. Ustaw na Manual, uzupełnij istotne dla Ciebie pola formularza i w ten sposób dodasz nowy zasób do inwentarza.

Na samym końcu mamy jeszcze przycisk Automatic, jego nazwa może być nieco myląca ponieważ nie powoduje on że automatycznie zostaną uzupełnione pola inwentarza. Właściwie zadziała to półautomatycznie. Ponieważ to odpowiednio ustawiony item (pozycja) w danym hoście może spowodować automatyczne uzupełnianie wybranego pola dla inwentarza. 

Wejdź do edycji itema, najlepiej dla przykładu niech to będzie Hosta name z grupy General. Zwróć uwagę na opcje Populates host inventory field i tu mamy rozwijaną listę z nazwami pól w inwentarzu, wybierz Name. Teraz po chwili pole name w inwentarzu uzupełni się o wartość którą pobierze klucza z system.hostname
Podsumowując opcja Automatic umożliwia uzupełnianie pól inwentarza na podstawie ustawień  itemów w danym hoście.

Jeśli chcesz  aby dla wszystkich nowych hostów domyślnie była włączona opcja inwentarza. Wejdź  Administration/General po prawej stronie rozwiń listę i wybierz Other. Na nowej stronie pojawia się kilka ustawień, w tym Default host inventory mode: ustaw Manual lub Automatic. Ta zmiana zadziała tylko dla nowo dodawanych hostów. Wcześniejsze trzeba zmienić ręcznie.