Zabbix. Typy pozycji.

W kolejnych wersjach Zabbixa dodawane są nowe sposoby zbierania informacji z hostów do monitorowania. Obecnie jest już kilkanaście typów itemów/pozycji. Poniżej pokrótce je przedstawię.

Zabbix Agent – natywny sposobów gromadzenia danych w zabbix za pomocą małej aplikacji – agenta instalowanego na systemie operacyjnym hosta. Tu serwer nawiązuje komunikację z agentem. 

Zabbix Agent (active) – jak wyżej z tą jednak różnicą, że to agent nawiązuje komunikację z serwerem i przesyła dane.

Simple checks – prosta kontrola czy dana usługa  odpowiada na danym porcie.

SNMP agent – zbieranie informacji poprzez protokół SNMP. Na przykład z urządzeń typu routery, switche, drukarki, kamery IP, zasilacze UPS, i tym podobne obsługujące protokół w wersji 1, 2 lub 3.

Internal checks – wewnętrzna kontrola, służy do monitorowania procesów zachodzących  w serwerze zabbixa lub proxy zabbixa.

Zabbix trapper – ten sposób przydaje się gdy sami chcemy przesłać informacje do zabbixa.

Zabbix aggregate – ten sposób powoduje agregacje danych z grup hostów bezpośrednio z bazy danych i wyliczaniu wartości, np. średniej, minimalnej, maksymalnej.

External checks – służy do odpalania skryptów powłoki .sh

Database monitor – służy do monitorowania bazy danych przez ODBC

HTTP Agent – korzysta z protokołu HTTP/HTTPS do odczytywania danych ze stron internetowych. Możemy tu wykorzystać format JSON lub XML

IPMI Agent – daje możliwość monitorowania stanu urządzeń, głównie serwerów z interfejsem IPMI

SSH Agent – tu możemy wykonać polecenie poprzez protokół SSH i odebrać z zwrócony wynik. Obsługiwana jest metoda autoryzacji i z hasłem i z kluczem

Telnet Agent –  jak wyżej tylko w formie niezabezpieczonej. Przydatne dla starych urządzeń, które do komunikacji mają tylko obsługę protokołu telnet.

JMX agent – służy do monitorowania aplikacji Java.

Calculated – służy do obliczania wartości na podstawie innych wartości pozycji.

Depended item – ten sposób jest wykorzystywany kiedy wartość jednej pozycji zależy od innej na tym samym hoście.

Jak widzisz Zabbix daje naprawdę dużo możliwości zbierania danych do monitorowania. Tak aby w każdym środowisku odnaleźć łatwy sposób na to. Ciekaw już jestem co zostanie dodane w wersji 5.0.