Jak połączyć się do Azure z poziomu PoweShella (AzureRM)

PowerShell to jeden ze sposobów zarządzania zasobami w chmurze publicznej Azure. Poniżej znajdziesz przepis jak połączyć się z końcówki z Windows.

 1. Przede wszystkim potrzebujesz PowerShella w wersji minimum 5.1.
  Aktualna wersje PowerShella sprawdzisz poleceniem
  $PSVersionTable.PSVersion
 2. Teraz uruchom CLI PowerShella jako administrator by zainstalować dodatkowy moduł poleceniem
  Install-Module AzureRM -AllowClobber
 3. Zaimportuj moduł poleceniem
  Import-Module AzureRM
  Gdy zostanie zwrócony błąd mówiący AzureRM.psm1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system Wykonaj poniższe polecenie polecenie i ponów import modułu
  set-executionpolicy remotesigned
 4. Połącz się i zaloguj do usługi Azure poleceniem
  Connect-AzureRmAccount

To wszystko. Jako wynik powinieneś otrzymać podstawowe informacje o swoim koncie. Dostępne polecenia wylistuj tym poleceniem
Get-Command -Module Azure*

AzureRM będzie wspierany przez Microsoft przynajmniej do 2020 roku. Obecnie został zastąpiony przez moduł Az.