Status replikacji Active Directory

Usługa Active Directory jest kluczowym elementem środowisku informatycznym organizacji opartym o rozwiązania Microsoftu. W celu zapewnienia wysokiej dostępności, każdy kontroler domeny ma własną kopię bazy danych usługi AD. Kontrolery cyklicznie replikują miedzy sobą bazę z nowymi zmianami.
Jak sprawdzić stan replikacji Active Directory pomiędzy kontrolerami domeny?
Istnieje wiele sposobów sprawdzenia statusu replikacji –  za pomocą poleceń PowerShella czy za pomocą narzędzi firma trzecich. Natomiast dla szybkiego sprawdzenia sytuacji ja polecam   jedno z takich narzędzi bezpośrednio od Mictrosoftu – AD Replication Status Tool.

Program pokazuje podstawowe informacje o każdym kontrolerze a także miedzy jakimi DC i kiedy nastąpiła ostatnia replikacja. Małe narzędzie ale daje dobry ogląd sytuacji na replikacje w naszej domenie.

Program do pobrania stąd.