Monitorowanie klastra Kuberntesa w Zabbix

Jakiś czas temu wydawało się, że Zabbix jest stworzony do monitorowania raczej tradycyjnych, nazwijmy to statycznych środowisk. Jednak w ostatnich wersjach, a na pewno od wersji 6, monitorowanie dynamicznych zasobów jakie są w Kubernetesie jest już w miarę ogarnięte.
Dlatego w poniższym tekście przedstawię jak monitorować klaser Kubertesa w Zabbiksie 6.4.

Całą konfiguracje możemy podzielić na dwa etapy – pierwsza część konfiguracji w Kubernetes i druga już w samym Zabbiksie.

 1. Zaloguj  się do właściwego klastera i kontekstu w Kubernetesie, tak byś mógł użyć narzędzia kubectl i helm
 2. Wydaj polecenie
  helm repo add zabbix-chart-6.4  https://cdn.zabbix.com/zabbix/integrations/kubernetes-helm/6.4

aby dodać nowy chart do helmowego repozytorium

 1. Wydaj polecenie
  helm show values zabbix-chart-6.4/zabbix-helm-chrt > ./zabbix_values.yaml

aby wyeksportować domyślne wartości charta do pliku

 1. Otwórz w dowolnym edytorze tekstowym plik zabbix_values.yaml i popraw tam dwie wartości 

 ## Zabbix proxy hostname
    - name: ZBX_HOSTNAME
      value: zabbix-proxy-TuNazwaTwojegoKlastraKubernetesa

    ## Note that since version 6.0 the variable ZBX_SERVER_PORT is not supported anymore. Instead, add a colon (:
    - name: ZBX_SERVER_HOST
      value: "TuAdresIPTwojegoServeraZabbixa"

 1. Wydaj polecenie
  kubectl create namespace monitoring
  aby utworzyć nowy name space na klastrze Kubernetesa

 2. Wydaj polecenie
  helm install zabbix zabbix-chart-6.4/zabbix-helm-chrt --dependency-update -f ./zabbix_values.yaml -n monitoring

aby zainstalować nowy chart zabbixa z odpowiednia konfiguracja

 1. Wydaj polecenie
  kubectl get secret zabbix-service-account -n monitoring -o jsonpath={.data.token} | base64 -d > ./token.txt
  aby zapisać do pliku automatycznie wygenerowany token. Posłuży on nam później już przy konfiguracji w Zabbiksie

To tyle konfiguracji po stronie Kubernetesa. Teraz możemy przejść do naszego zabbixa.

 1. Przechodzimy do sekcji Administration/Proxies i dodajemy nowy proxy w formularzu podając tylko jego nazwę zabbix-proxy-TuNazwaTwojegoKlastraKubernetesa  (którą określiliśmy wcześniej w pliku zabbix_values.yaml).  Proxy mode pozostawimy na Active.
 2. Dalej Data collecion/Host groups i dodajemy nową grube, najlepiej o nazwie klastra Kubernetesa
 3. Teraz Data collection/Hosts i dodajemy tworzymy nowy host.  A w formularzu dodawania nowego hosta wypełnijmy pola:
 • Host name – tu wpisujemy nazwę, która najlepiej gdy się składa z nazwy klastra plus nazwa szablonu użytego poniżej 
 • Templates – tu wpisujemy słowo kluczowe Kubernetes i wyświetla nam się lista różnych szablonów do Kubernetesa. Wybieramy jeden.
  Możesz zapoznać się z nimi na tej stronie  https://www.zabbix.com/integrations/kubernetes
  Potem można dodać pozostałe szablony z tej listy  po kolei w każdym kolejnym hoście, który utworzysz.
 • Host group – tu wpisz grupę, którą utworzyłeś w punkcie 2. 
 • Monitored by proxy – tu z listy wybierz odpowiednie proxy, które wcześniej dodałeś. 
 • Przechodzimy do zakładki Macros
  • wybieramy Inherited and host macros
  • dla makro {$KUBE.API.TOKEN} klikamy Change i w pole Value wklejamy tam nasz token, który wcześniej wrzuciliśmy do pliku token.txt
  • Zamknij okienko przyciskiem Add

4. Powtórz procedure dodawania kolejnego hosta z następnym szablonem z listy.

Teraz idź zrobić sobie herbatę i jak wrócisz to już powinieneś mieć pierwsze dane z klastra Kubernetesa. Polecam herbatę zieloną 🙂