Tag: Azure

Jak połączyć się do Azure za pomocą PowerShella

PowerShell to jeden ze sposobów zarządzania zasobami w chmurze publicznej Azure. Poniżej znajdziesz przepis jak połączyć się z końcówki z Windows i korzystać z Azure w PowerShell dziaku nowemu modułowi Az. Przede wszystkim potrzebujesz PowerShella w wersji minimum 5.1. i zainstalowany pakiet .NET Framework 4.7.2 lub nowszy.Aktualna wersje PowerShella sprawdzisz poleceniem $PSVersionTable.PSVersion Teraz uruchom CLI

Jak połączyć się do Azure z poziomu PoweShella (AzureRM)

PowerShell to jeden ze sposobów zarządzania zasobami w chmurze publicznej Azure. Poniżej znajdziesz przepis jak połączyć się z końcówki z Windows. Przede wszystkim potrzebujesz PowerShella w wersji minimum 5.1. Aktualna wersje PowerShella sprawdzisz poleceniem $PSVersionTable.PSVersion Teraz uruchom CLI PowerShella jako administrator by zainstalować dodatkowy moduł poleceniemInstall-Module AzureRM -AllowClobber Zaimportuj moduł poleceniem Import-Module AzureRMGdy zostanie zwrócony