Virtualbox. Informacje o maszynach wirtualnych z wiersza poleceń

Virtualbox obsługiwany z wiersza poleceń daje duże możliwości administratorowi środowisk wirtualnych. Możemy w pełni zarządzać maszynami, tworzyć nowe i odczytać informacje o już istniejących. Zacznijmy więc poznawanie bliżej polecenia poprzez odczytanie szczegółów maszynach wirtualnych które już mamy utworzone. 

Sprawdźmy co mamy obecnie, w tym celu w wyświetlamy kilka przydatnych list. W każdym przypadku zaczynamy od narzędzia VBoxManage. 

Przykład użycia polecenia showinfo

vboxmanage list vms – wyświetla listę dostępnych maszyn wirtualnych, zwracając nazwę i numer identyfikacyjny  

vboxmanage list runningvms – zwraca listę aktualnie uruchomionych maszyn wirtualnych 

vboxmanage list hostdvds – wyświetla dostępne napędy DVD w komputerze gospodarza

vboxmanage list hostinfo – wyświetla informacje o komputerze gospodarza

vboxmanage list dhcpservers – wyświetla listę sieci z parametrami serwera DHCP

vboxmanage list bridgedifs – wyświetla interfejsów sieciowych z informacjami o sieciach zmostkowanych

vboxmanage list hostonlyifs – wyświetla interfejsów sieciowych z informacjami o sieciach izolowanych (host-only)

vboxmanage list natnets – wyświetla interfejsów sieciowych z informacjami o sieciach NAT

vboxmanage list hdds – wyświetla listę dostępnych wirtualnych dysków twardych

vboxmanage list dvds – wyświetla listę zamontowanych dysków wirtualnych

vboxmanage list systemproperties – wyświetla listę ustawień globalnych programu

vboxmanage list extpacks – tym poleceniem sprawdzimy informacje o zainstalowanych paczkach z rozszerzeniem (expansion packs)

vboxmanage list groups wyświetla grupy maszyn wirtualnych, o ile takie mamy ustawione

vboxmanage showvminfo <nazwa_maszyny_wirtualnej> – wyświetla wszystkie szczegóły danej maszyny wirtualnej. Dla przypomnienia nazwę dostaniesz korzystając z polecenia vboxmanage list vms

Powyższe polecenia dają nam ogląd informacji o  środowisku wirtualnym. Możemy je wykorzystać na przykład na systemach gospodarza bez interfejsu graficznego lub przez terminal SSH lub do tworzenia skryptów automatyzujących pracę z programem. Polecam też zapoznać się z artykułami dotyczącymi tworzenia i modyfikowania wirtualnych maszyn.


Jeśli interesujesz się tematem Virtualboxa to zapraszam Cię do kursu Virtualbox w praktyce – tam poznasz szczegółowo wszystkie najważniejsze zagadnienia programu.
Natomiast jeśli chcesz zautomatyzować swoje maszyny wirtualne to kurs Vagrant w praktyce jest właśnie dla Ciebie.