Virtualbox z wiersza poleceń

Domyślnie cały program obsługujemy za pomocą intuicyjnego i ładnego okienkowego  interfejsu graficznego. Jednak to nie jedyny sposób w jaki sposób możemy tworzyć i zarządzać naszymi wirtualnymi maszynami. Mamy dostęp też do wszystkich funkcji programu z poziomu wiersza poleceń (CLI), z użyciem narzędzia VBoxManage. Co ciekawe, tu dodatkowo dostajemy więcej opcji aniżeli w samym interfejsie graficznym.

Operowanie programem z poziomu linii poleceń daje nam ogromne możliwości automatyzacji, ubierania w skrypty naszych zadań i łatwiejszego zdalnego zarządzania wirtualkami. Zyskujemy też szybszy dostęp do nowych eksperymentalnych funkcji programu, ponieważ te najpierw się pojawiają jako polecenie a potem dopiero ubierane są w GUI. 

Tu można przypomnieć,  że virtualbox potrafi pracować w trzech trybach: 

  • w trybie w pełni graficznym (GUI)
  • w trybie linii poleceń (VBoxManage)
  • w trybie “bezgłowym” (VBoxHeadless) – obsługiwany z linii poleceń ale też umożliwia wyświetlenie GUI zdalnie przez VRDP 

Przyjrzyjmy się bliżej trybowi z linii poleceń. Każde użycie programu zaczynamy od narzędzia VBoxManage a dalej polecenie i opcjonalnie parametry.

Na Windowsie, uruchom Wiersz poleceń (Start->CMD <Enter>) i wpisz polecenie VBoxManage list vms aby wyświetlić listę swoich maszyn wirtualnych. Jeśli jako odpowiedź dostałeś komunikat o nieznanym poleceniu 

'vboxmanage' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

to znaczy, że Windows nie zna tego polecenia i należy przejść ścieżka do katalogu virtualboxa cd c:\Program Files\Oracle\VirtualBox\  i z tego poziomu wykonać to polecenie lub dodać ten katalog do zmiennej Path w Zmiennych środowiskowych systemu. 

Teraz jako właściwy wynik polecenia VBoxManage list vms powinieneś dostać listę swoich maszyn wirtualnych razem z ich identyfikatorami UUID. 

Polecam też wywołać samo polecenie VBoxManage i jako wynik zostanie zwrócą lista wszystkich możliwych parametrów do użycia. Warto to przetestować samemu aby zobaczyć jakie opcje mamy.

Dobrze, teraz pora wykonać pierwsze polecenie uruchamiające wirtualna maszynę 
vboxmanage startvm <nazwa lub uuid twojej wirtualnej maszyny>
Na przykład vboxmanage startvm Centos a jako odpowiedź powinienes zobaczyc odpowiedz 

Waiting for VM "Centos" to power on...
VM "Centos" has been successfully started.

i okienko uruchamianej wirtualnej maszyny 🙂

Brawo! Działasz już w CLI virtualboxa 🙂