Zabbix. Monitoring bazy danych MySQL.

Bazy danych to chyba jedne z częściej monitorowanych obiektów w infrastrukturze informatycznej. To od wydajności bazy danych będzie zależeć w dużej mierze prędkość aplikacji czy serwisu www. Tak więc ważne jest by widzieć i wiedzieć ile i jakie operacje wykonywane są na naszej bazie.

Zabbix posiada już w standardowej instalacji  szablon do monitorowania MySQL-a, tak więc najlepiej skorzystać z tego rozwiązania. A cały proces ustawienia monitorowania bazy możemy zrobić w kilku prostych krokach.

 1. Zainstaluj agenta Zabbix na serwerze z bazą danych MySQL.
 2. Dodaj nowy host. W zakładce Templates wybierz szablon o nazwie Template DB MySQL.
 3. Utwórz nowego użytkownika w bazie danych z którego będzie korzystać agent aby pobierać informacje. Wykonaj poniższe polecenia w konsoli mysql/mariadb.
  CREATE USER 'zbx_monitor'@'%' IDENTIFIED BY 'TWOJE-TAJNE-HASLO';
  GRANT USAGE,REPLICATION CLIENT,PROCESS,SHOW DATABASES,SHOW VIEW ON *.* TO 'zbx_monitor'@'%';
 4. Przejdź do katalogu /var/lib/zabbix i utwórz w nim plik .my.cnf (tak, na początku w nazwie pliku jest kropka), który będzie zawierać informacje z jego użytkownika ma skorzystać aby pobierać informacje. Składnia pliku powinna być następująca:
  [client]
  user=zbx_monitor
  password=TWOJE-TAJNE-HASLO
 5. Zrestartuj agenta poleceniem:
  sudo systemctl restart zabbix-agent

To tyle. Jeśli wszystkie kroki udało się wykonać poprawnie to już masz możliwość monitorowania bazy danych. Najlepiej sprawdź to  w menu Monitoring/Latest data i ustaw filtr tylko na nowo dodany host z bazą danych – będziesz widać czy zwracane są wyniki.
Dobrze jest też zbudować nowy ekran do wyświetlający ruch dotyczący bazy za pomocą nowych grafów z szablonu MySQL.

Warto wspomnieć, że powinieneś również monitorować bazę danych samego Zabbixa. Tak, Zabbix powinien monitorować też samego siebie. Dzięki czemu będziesz miał podgląd czy twój system monitoringu pracuje bez błędów i czy przypadkiem nie potrzebuje optymalizacji bądź dołożenia zasobów do serwera.