Zabbix. Pozycja czyli Item.

Item jest to zestaw instrukcji dla Zabbixa, która mówi mu jaki parametr ma być sprawdzany, w jaki sposób, jak często ma dokonywać pomiarów, jak długo ma być przechowywany w bazie danych i jakiego hosta ten parametr dotyczy. 

W polskiej wersji dokumentacji Item został przetłumaczony jako “pozycja”. Jednak ja będę trzymał się oryginalnej nazwy.

Formularz edycji nowej pozycji w Zabbiksie.

Aby przejść do konfiguracji itema wybierz Configuration/Hosts pojawi się lista dostępnych hostów i kliknij link w kolumnie Items. Teraz pojawi się lista skonfigurowanych itemów dla danego hosta. W centralnym miejscu dostępny jest filtr, dzięki któremu możemy lepiej znaleźć interesujące nas Itemy.
Dodajmy nowy przyciskiem Create item w prawym górnym rogu strony. W końcu jesteśmy na właściwym formularzu dodawania kolejnego Itema. Do wypełnienia mamy wiele pól, w część jest opcjonalna. Skupmy się na tym co najważniejsze. 

Name – nazwa nowego itema. Dobrze jest ustalić nazwę, ktora wyraznie mowi nam co dany item mierzy.

Type – tu wybieramy skąd będą pozyskiwane informacje. W wiekszosci wypadkow bedzie to Zabbix Agent.

Key – klucz określający jaki rodzaj danych będzie zbierany. Po kliknięciu Select pojawi się nam okno z lista kluczy wraz z  ich opisem. Warto tu przyjrzeć się prezentowanej liście aby wybrać odpowiedni element. Pamiętaj, że parametry klucza zawsze podajemy w nawiasach kwadratowych [parameter]. Oddzielone przecinkiem jeżeli występuje więcej niż jeden [parametr1,parametr2].

Host interface – tu wybieramy z listy adres hosta którego chcemy monitorować nowym Itemem. 

Type of information – tu określamy jaki typ danych ma być przechowywany w bazie danych z tego Itema. Jeżeli błędnie określimy typ informacji może zostać zwrócony błąd. 

Units – jednostki w których będzie zwracana wartość na przykład bity, bajty, stopnie Celsjusza, itp.

Update interval – określa jak często ma być parametr sprawdzany., Tu należy dobrać taka wartość jaka jest niezbędna. Zbyt częste sprawdzanie niepotrzebnie obciąża serwer zabbixa. Natomiast zbyt rzadkie może nie dostarczać nam pełnej informacji o sytuacji. Jednak że tu przyjmijmy zasadę jak najrzadziej to możliwe. 

Custom intervals – tu określamy czy częściej lub rzadziej sprawdzać dany parametr w różnych okresach czasu. Na przykład po godzinach pracy rzadziej będziemy sprawdzać zajętość ilość wolnego miejsca na dyskach, ponieważ w tym czasie nie przewiduje się jakiś drastycznych zmian w tym parametrze

History storage period – okres przechowywania historii itema bazie danych

Trend storage period – okres przechowywania średniej warto sci z dnia w bazie

Application – tu można przypisać do jakiej grupy należy Item

Pozostałe pola są opcjonalne. Możemy dzięki nim można bardziej szczegółowo ustawić nowy element.
Na koniec zapisz nowy Item przyciskiem Add.

Aby sprawdzić czy nowy Item działa, przejdź do sekcji Monitoring, dalej  Latest data i rozwiń listę hosta do którego dodałaś nowy item. Sprawdź czy nowy item jest na liście i czy zwraca poprawnie wartość. Czasem zdarzy się, że trzeba poprawić konfigurację pozycji , tak aby zwracane dane były jak najbardziej poprawne.

Prezentacja dodawania Pozycji w Zabbxie