Zabbix i Veeam backup na Linuksie

Potrzebowałem monitorować czy backup Veeam dla stacji z Linuksem wykonał się poprawnie. Utworzyłem więc nowy szablon w który, ustawiłem ponizsze iteamy i trigery.

Jako że na wszystkich stajach mam pasywnego agenta zabbixa to temat ograłem z pomocą polecenia:

system.run[sudo veeamconfig session info --id $(sudo veeamconfig session list | tail -2 | head -1 | awk '{print $6}')]

Dodatkowo użyłem regexa by wyłuskać tulko interesujący mnie status.

Do tego utworzyłem trigger:

find(/Template Veeam Agent Linux Backup status/system.run[sudo veeamconfig session info --id $(sudo veeamconfig session list | tail -2 | head -1 | awk '{print $6}')],,"like","Warning")=1

Podobnie też ustawiłem dla statusu Failed i Succees.