Tag: windows server

Łatwy audyt domeny Active Directory

Active Directory to jedna z najpopularniejszych usług do zarządzania użytkownikami i ich dostępem do zasobów. Z punktu widzenia bezpieczeństwa bardzo ważne jest aby administrator wiedział jak najwięcej o tym jaki użytkownik gdzie i kiedy ma dostęp. Niestety, w samej usłudze Microsoft nie dostarcza wygodnych narzędzi do aktywnego monitorowania tego, co się dzieje w domenie i

Jak usunąć zawieszoną usługę Windows?

W życiu każdego administratora Windows nastąpi chwila gdy pewna usługa zwiśnie w statusie zatrzymywanie (stopping). Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest restart serwera ale w środowisku produkcyjnym zwykle to nie będzie możliwe. Cóż więc zrobić z taka upartą usługą kiedy prośby i groźby nie pomagają na zamianę jej statusu? Trzeba będzie ją niestety ubić.

Problem z zalogowaniem się do sesji zdalnej Windows Server 2003

Jeśli w twojej sieci nadal pracują serwery pod kontrolą starego Windows Server 2003 to przy próbie połączenia się przez zdalny pulpit (remote desktop connection) na pewno w końcu spotkasz się z powitaniem „Terminal server has exceeded max number of allowed connections”. Oznacz to, że pula licencji dla sesji zdalnych została wyczerpana. Windows Serwer 2003 standardowo