Tag: windows server

Jak wyświetlić listę tylko plików w katalogu pod Windows

Dostałem zadanie przesłania listy nazw plików zdjęć. Niestety nie znalazłem takiej funkcjonalności Lightroomie ale udało mi się osiągać ten sam efekt za pomocą linii poleceń. Najpierw wyeksportowałem pliczki sobie do tymczasowego katalogu. a potem w linii poleceń (CMD) wystarczy tylko wpisach polecenie Dzięki temu zaklęciu będziemy mieć: tylko pliki bez katalogów w porządku alfabetycznym zapisane

Łatwy audyt domeny Active Directory

Active Directory to jedna z najpopularniejszych usług do zarządzania użytkownikami i ich dostępem do zasobów. Z punktu widzenia bezpieczeństwa bardzo ważne jest aby administrator wiedział jak najwięcej o tym jaki użytkownik gdzie i kiedy ma dostęp. Niestety, w samej usłudze Microsoft nie dostarcza wygodnych narzędzi do aktywnego monitorowania tego, co się dzieje w domenie i

Jak usunąć zawieszoną usługę Windows?

W życiu każdego administratora Windows nastąpi chwila gdy pewna usługa zwiśnie w statusie zatrzymywanie (stopping). Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest restart serwera ale w środowisku produkcyjnym zwykle to nie będzie możliwe. Cóż więc zrobić z taka upartą usługą kiedy prośby i groźby nie pomagają na zamianę jej statusu? Trzeba będzie ją niestety ubić.

Problem z zalogowaniem się do sesji zdalnej Windows Server 2003

Jeśli w twojej sieci nadal pracują serwery pod kontrolą starego Windows Server 2003 to przy próbie połączenia się przez zdalny pulpit (remote desktop connection) na pewno w końcu spotkasz się z powitaniem „Terminal server has exceeded max number of allowed connections”. Oznacz to, że pula licencji dla sesji zdalnych została wyczerpana. Windows Serwer 2003 standardowo