Zabbix. Makra użytkownika.

Zabbix mierzy, według konkretnego szablonu, parametry dla wielu serwerów i odpala alarm gdy zdefiniowany próg zostanie przekroczony. No dobrze, ale co w sytuacji, gdy  chcemy aby ten próg był różny dla kilku serwerów objętych tym samym szablonem? W tej sytuacji z pomocą przychodzą makra użytkownika.

Modyfikacja triggera w szablonie dla makro użytkownika.

Wejdź do edycji szablonu i znajdź wyzwalacz (trigger), który chcesz zmodyfikować. W miejsce stałej wartości wpisz $nazwa_makra po zachowaj zmianę przyciskiem Update.

Ustawienie w szablonie domyślnej wartości dla makro użytkownika

Wróć do edycji danego szablonu i przejdź do zakładki Macros. Tu musisz określić nowe makro ($nazwa_makra)  z jego domyślną wartością. Może być taka jak poprzednia liczba stała w wyzwalaczu. Mamy teraz sytuację teoretycznie taką samą jak na początku czyli wyzwalacz zostanie odpalony przy tej samej wartości dla każdego serwera…

Ustawienie dla hosta indywidualnej wartości dla makro użytkownika

Jednak teraz przejdźmy do edycji hosta, który ma mieć bardziej indywidualne ustawienia dla danego wyzwalacza.
Edycja hosta, zakładka Macros i podajemy nazwę naszego makro ($nazwa_makra) z nowa wartością, indywidualną dla tego właśnie hosta. Zapisujemy. Analogicznie zmieniamy wyzwalacz w innych hostach które mają mieć własne progi odpalenia alarmu.

Zabbix sprawdza makra w następującej hierarchii:
Makro hosta/szablon/globalne makra.
Własne makra użytkownika można użyć w Wyzwalaczach (trigger) i Pozycjach (item). Zazwyczaj wszędzie tam gdzie występują stałe wartości.