Jakie są metody w protokole HTTP?

W protokole HTTP możemy wyróżnić 9 metod, które służą do wykonywania czynności i obsłudze zapytań przez serwer HTTP. Warto je poznać do implementacji REST API.

  • GET – najczęściej używana metoda. Służy do poobierania zasobu z serwera
  • POST – zaraz obok powyżej metody, ta służy do zapisywania danych do zasobów serwera
  • PUT – podobnie jak metoda powyżej tworzy nowe zasoby
  • PATCH – metoda pomaga zaktualizować dane (zastępuje metodę PUT)
  • DELETE – metoda kasuje zasób
  • HEAD – ta metoda zwraca tylko nagłówki HTTP
  • TRANCE – pomaga w rozwiązywaniu problemów z połączeniem
  • CONNECT – pomaga połączyć się do serwera proxy, jeśli występuje
  • OPTIONS – tu jako odpowiedź dostaniemy informacje jakich metod możemy użyć na danym serwerze
Tags: