Instalacja Dockera na Linux (Ubuntu)

Docker posiada bardzo dobrą dokumentacje na stronie. Jednak za pierwszym razem można być trochę zagubionym jeśli szukamy sposobu instalacji ponieważ ilość informacji na ten temat jest na prawdę spora.
Sposobów instalacji Dockera na Ubuntu też jest przynajmniej cztery. Tu skupimy się na dwóch najlepszych: instalacja Docker Desktop zalecana dla systemów z interfejsem graficznym i instalacja Docker Engine zalecana dla wszystkich.

Instalacja Docker Desktop na Linux (Ubuntu 22)

W ostatnim czasie firma Docker Inc. bardzo silnie promuje swój najnowszy produkt Docker Desktop. Jest to kompletne rozwiązanie do konteneryzacji dostępne dla wszystkich systemów- Linux, Windows, MacOS (Intel i Apple). Zawiera w sobie samego Dockera (Docker Engine) a i znacznie więcej bo i też Kubernetesa. Przede wszystkim zawiera oprogramowanie z interfejsem graficznym do zarządzania kontenerami.

Instalacja polega na skorzystaniu z centrum oprogramowania w systemie, wyszukanie Docker Desktop i zainstalowanie wykilkując zgodnie z instrukcjami.

Instalacja Docker Engine na Linux (Ubuntu 22)

Docker engine składa się z trzech składników:
– docker deamon (dockerd), który w systemie będzie zarządzał obiektami Dockera
– API służące do komunikacji z deamonem
– samo narzędzie docker wywoływane z linii poleceń (CLI)

W praktyce wygląda to tak że my będziemy używać narzędzia z docker z linii poleceń, które to za pomocą API będzie komunikować się z demonem, który to już w systemie będzie tworzył i zaradzam kontenerami,  obrazami, wolumenami i sieciami Dockera.
Warto dodać, że inne programy też mogą komunikować się po przez API Dockera.

Wróćmy do instalacji Docker Engine. Przejdź na stronę https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/ przewin trochę w dół do sekcji Install using the convenience script i tam znajdziesz polecenia które należy wykonać.

 curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
 sudo sh get-docker.s

Tym prostym sposobom zainstalujesz najnowsza wersje Dockera na systemie Linux.
Na koniec, jeśli ie działasz bezpośrednio na użytkowniku root,  pamiętaj aby dodać poniższe polecenia:

sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

Dla pewności że wszystko przebiegło poprawnie warto się przelogować (logoff/login) albo uruchomić ponownie maszynę wirtualna jeśli instalujesz Dockera na wirtualce pod Virtualboxem. Po tym zabiegu będziesz mógł użyć polecenia docker bez konieczności dodawania sudo na początku.

Zapoznaj się z artykułem Docker w pigułce i utwórz swój pierwszy kontener.

Polecana literatura:

Tags: