Virtualbox. Tworzenie maszyny wirtualnej z linii poleceń

Tworzenie nowej maszyny wirtualnej z interfejsu graficznego jest łatwe i przyjemnie. Jednak virtualbox sprawia, że i z linii poleceń jest to równie łatwe i przyjemnie. Kilka prostych poleceń i mamy to czego nam potrzeba. Zobacz na konkretnym przykładzie. 

Do utworzenia maszyny wirtualnej służy polecenie createvm, oczywiście poprzedzone wysłaniem narzędzia VBoxManage. 

Powiedzmy, że potrzebujemy nowej maszyny wirtualnej dla popularnej dystrybucji Linuksa –  Fedora, w wersji 64-bitowej. Wydajmy więc zaklęcie: 

vboxmanage createvm -name Fedora64 -ostype Fedora_64 -register -default

i jako wynik powinniśmy zostać odpowiedz podobna do poniżej

W poleceniu createvm zawsze wybieramy rodzaj systemu operacyjnego dla nowej maszyny wirtualnej więc warto najpierw sprawdzić jakie wersje systemu operacyjnego są obsługiwane. A służy do tego polecenie:
VBoxManage list ostypes

Przeanalizujemy parametry przykładowego polecenia:

  • name to oczywiście nazwa naszej nowej maszyny wirtualnej
  • ostype to id systemu operacyjnego z listy VBoxManage list ostypes
  • register to polecenie powoduje, że maszyna od razu jest zarejestrowana w programie i gotowa do użycia. Bez parametru register tworzony jest jedynie plik .vbox maszyny wirtualnej w formacie XML.
  • default powoduje, że maszyna ma ustawione trochę lepsze parametry (RAM, procesor, VRAM, itp). Brak parametry tego spowoduje utworzenie maszyny z minimalnymi parametrami. Parametry oczywiście można później modyfikować poceniem modifyvm.

Opcjonalnie możesz też ręcznie określić nowy unikalny numer UUID dodając parametr uuid, jednak bez tego parametru program sam generuje unikalny nowy numer co jest wygodniejsze.

Aby wyświetlić szczegóły naszej nowo utworzonej maszyny wydaj polecenie:
vboxmanage showvminfo Fedora64

W tym miejscu dobrze jeszcze wspomnieć o poleceniu VBoxManage registervm które powoduje zarejestrowanie maszyny w programie. Należy go użyć, jeśli przy tworzeniu maszyny (createvm) zapomnimy o dodaniu parametru -register
Szkopuł w tym, że rejestrując tak nową maszynę (registervm), nie wystarczy podanie samej nazwy a należy  podać kompletną ścieżkę do  jej pliku .vbox Na przykład:
vboxmanage registervm "M:\VirtualBox VMs\Centos db01\Centos db01.vbox"

Możemy też wyrejestrować i usunąć maszynę wirtualna – więcej o tym poczytasz w tym artykule.


Jeśli interesujesz się tematem Virtualboxa to zapraszam Cię do kursu Virtualbox w praktyce – tam poznasz szczegółowo wszystkie najważniejsze zagadnienia programu.
Natomiast jeśli chcesz zautomatyzować swoje maszyny wirtualne to kurs Vagrant w praktyce jest właśnie dla Ciebie.