Zabbix. Szablony

Szablony (templates) to jedna z najciekawszych cech systemu monitoringu Zabbix. Szablon jest to zestaw gotowych, skonfigurowanych pozycji (item), wyzwalaczy (trigger) i zdarzeń (events), które można przypisać na raz wielu hostom. Zmieniając jeden element w szablonie – zmieniane są we wszystkich hostach do których szablon jest przypisany. Zdecydowanie ułatwia to zarządzanie konfiguracją.

Standardowo Zabbix dostarcza wiele gotowych szablonów do wykorzystania. Na przykład szablon dla hostów pracujących pod kontrolą systemu Windows lub Linux, zawierające ustawienia i elementy odpowiednie do danego systemu operacyjnego. Oczywiście nie stoi nic na przeszkodzie aby utworzyć własny szablon. Na bazie innego lub nowy od podstaw.

Lista standardowych szablonów w systemie monitoringu Zabbix

Aby utworzyć nowy szablon przejdź do menu Configuration/Templates i kliknij “Create template” w prawym rogu strony.
Pojawi się nowy formularz konfiguracji, a do wypełnienia jest kilka pól.
Name – nazwa szablonu
Groups – tu wybieramy Templates
Host – tu wybieramy hosty do których będzie przypisany nowy szablon
Klikamy Save

No to mamy nowy szablon, który na razie jest pusty. Teraz należy przypiąć mu elementy jak pozycje, wyzwalacze, zdarzenia. Aby to zrobić, przejdź na listę hostów – Configuration/Hosts, wybierz element, który chcesz przypisać – zaznacz ptaszek po jego lewej stronie i poniżej z rozwijanej listy wybierz Copy selected to… na kolejnej stronie rozwiń listę Group, wybierz Template i jako Target wskaż szablon do którego chcesz podpiąć nowe elementy. Zakończ przyciskiem Copy.
Teraz na liście pozycji w danym hoście powinieneś zobaczyć ze te pochodzą z szablonu. Gdy wejdziesz w ich edycje część pól będzie wyłączona z edycji (wyszarzona) aby je edytować musisz kliknąć na nazwę szablonu szablonu do którego są przypięte.

Generalnie powinno przypisywać się pozycje do szablonów a potem szablony do hostów. Nie zalecane jest przypisywanie pozycji bezpośrednio do hostów bo za jakiś czas będziesz mieć tylko więcej pracy przy konfiguracji gdy pojawi się więcej hostów tego samego typu.