Jak uruchomić program jako inny użytkownik

Aplikacja na innym koncie

No dobrze, mamy już porządek z kontami dla administratora. Utworzone jedno konto użytkownika do codziennych standardowych czynności (poczta, internet, itp.) a drugie konto admina do zadań wymagających wyższych uprawnień w domenie.
Problem się pojawia, gdy chcemy szybko wykonać zadanie administratora pracując na koncie użytkownika. Możemy teoretycznie się przelogować na drugie konto. Jednak takie przełączenie między różnymi kontami nie poprawia efektywności pracy.
O wiele łatwiej jest po prostu uruchomić dany program jako inny użytkownik, inny typ konta. Najczęściej taka potrzeba zachodzi w przypadku przystawek MMC lub Server Managera z pakietu RSAT. Choć sposób ten działa z dowolną inną aplikacją.
Zadanie to jest dość proste, ale potrzebna opcja jest schowana. Po kolei. Już wyjaśniam, jak to zrobić na przykładzie narzędzia Server Manager.

– z menu start wyszukaj Server Manager, kliknij prawym i wybierz „Open file location”

– otworzy się okienko eksplorera, gdzie zobaczysz skrót do aplikacji, kliknij teraz na niego prawym przyciskiem myszy, ale trzymając równocześnie klawisz SHIFT.

– w menu kontekstowym pojawi się nowa opcja do wybrania –  „Run as different user”


– teraz podaj swoje poświadczenia administratora i gotowe – Serwer Manager działa z podwyższonymi uprawnieniami a jednocześnie pracujesz na koncie użytkownika.

To nam rozwiązuje temat aplikacji z interfejsem użytkownika a co z poleceniami w sesji PowerShella?

Sesja PowerShell na innym koncie

PowerShell jest na prawdę potężnym narzędziem. No i oczywiście umożliwia też wykonanie poleceń jako inny użytkownik.
Służy do tego polecenie Enter-PSSession a przykładowa składnia to:

Enter-PSSession -ComputerName nazwaSerwera -Credential nazwaDomeny\nazwaAdministratora

Po wykonaniu zadań, aby wrócić do poprzednie sesji użytkownika, wpisz po polecenie Exit-PSSession lub po prostu samo słowo exit
Opisane sposoby rozwiązują problem, gdy chcemy uruchomić aplikacje jako inny użytkownik. A także umożliwia bezpieczniejsze funkcjonowanie kont użytkowników i administratorów w systemach IT.