Podstawy Dockera

Docker w pewnym stopniu zrewolucjonizował tworzenie środowisk dla deweloperów i testerów, powoli wypierając rozwiązania oparte o wirtualizacje. Przyczyn tego stanu można się doszukiwać w zaletach Dockera.
Przede wszystkim w jego lekkości – typowe narzędzie pracy programisty to laptop a trzymanie na nim kilku środowisk wirtualnych jest dość obciążające dla każdej maszyny. Zmiana wirtualizacji na konteneryzacje rozwiązuje problem zasobności – wykorzystywane jest tylko to, co niezbędne. Ważna jest też łatwość użycia – kilka podstawowych poleceń wystarczy by błyskawicznie zbudować środowisko do pracy dla projektu. A na dokładkę bogate źródło gotowych obrazów do pobrania. No i możliwość pracy niezależnie od systemu i środowiska na którym pracuje Docker. W tym artykule poznasz podstawy najpopularniejszego systemu konteneryzacji. Ale po kolei, zacznijmy od podstawowych pojęć.

Co to jest Docker?

Docker jest oprogramowaniem do tworzenia środowiska systemu operacyjnego w tej części, która jest wymagana do działania danej aplikacji. To znaczy ze nie są ładowane pozostałe składniki systemu operacyjnego.
W dzisiejszych czasach aplikacje działają dzięki wielu elementom; frontend, backend, baza danych, biblioteki, frameworki, itd. Te wszystkie elementy zależne są od systemu operacyjnego z kolei system zależny jest od sprzętu. Różne elementy, konfiguracje i zależności powodują, że trudno aplikację przenosić i budować na różnych stanowiskach –  stacje programistów i testerów. Tu z pomocą przychodzi Docker, który przechowuje daną aplikację tylko z jej niezbędnymi elementami w jednym odseparowanym kontenerze.
Kontener łatwo przenieść na inną maszynę i będzie działał tak samo, na każdym środowisku obsługiwanym przez Dockera, nie ma konieczności ponownej konfiguracji środowiska aplikacji na kolejnym systemie.

Co to jest plik dockera (dockerfile)?

Dockerfile jest to plik tekstowy zawierający instrukcję, komendy do zbudowania obrazu dockera (docker image). Docker tworzy obraz czytając informacje zawarte w tym pliku.
Własny obraz możesz zbudować jeśli nie znalazłeś odpowiedniego w repozytoriach lub gdy masz swoja aplikacje i chcesz ją skonteneryzować.

Co to jest obraz dockera (docker image)?

Obraz dockera jest to szablon/wzorzec używany do zbudowania kontenera. Obrazy są przechowywane lokalnie lub w zdalnym repozytorium. Jeden obraz może być użyty do utworzenia wielu kontenerów.

Co to jest Docker Hub?

Jest to ogólnodostępne repozytorium kontenerów, które możesz pobierać i wdrażać dla swoich aplikacji.

Co to jest kontener (docker container)?

Kontener jest to utworzone odseparowane środowisko dla danej aplikacji, zbudowane na podstawie obrazu. Zawierają niezbędne biblioteki i zależności. Kontenery są  bardzo lekkie, pochłaniają minimalne zasoby – niezbędną do działania aplikacji. Wszystkie kontenery korzystają z jednego jądra (kernela) systemu hosta. Bootowanie jest bardzo szybkie. Łatwo się je przenosi pomiędzy systemami. Kontenery są instancjami wykonawczymi obrazów dockera.

Co to jest kompozytor dockera (docker composer)?

Kompozytor dockera jest narzędziem do tworzenia i uruchamiania bardziej złożonego środowiska dla aplikacji pracującej na wielu kontenerach. Przydatny w architekturze multi-serwisów. Przykład: frontend aplikacja pracuje w jednym kontenerze, backend w innym  a baza danych w kolejnym kontenerze.
Plik docker-compose.yml zawiera listę kolejnych kontenerów, które maja być uruchomienie aby poprawnie zbudować  środowisko dla danej aplikacji . A wszystko to w czytelnym formacie YAML

 

Podstawowe polecenia Dockera

docker run –name test -it ubuntu – tworzy i uruchamia kontener o nazwie test z najnowszego dostępnego obrazu Ubuntu, dodatkowy parametr zestawia połączenie z terminalem

docker help – zwraca listę dostępnych poleceń
docker version – zwraca szczegółowe informacje o zainstalowanej wersji dockera
docker info – zwraca informacje o instancji dockera
docker images – zwraca listę naszych obrazów
docker pull <nazwaObrazu> – pobiera obraz  do naszego dockera

docker rm <nazwa lub id konternera> – usuwa kontener
docker rmi <nazwaObrazu> – usuwa obraz
docker ps – zwraca listę działających kontenerów
docker ps -a zwraca liste wszystkich konternerów (również tych niedziałających)
docker run <nazwaObrazu> – uruchamia kontener na podstawie obrazu
docker start <idKonternera> – uruchamia kontener
docker stop – <idKontenera> – zatrzymuje kontener
docker system df
docker system info
docker stats
docker attach <nazwaKonternera> podlaczenie sie do sesji dzialajacej w kontenerze

W każdym poleceniu możesz użyć parametru help lub –help by zobaczyć składnię, dostępne opcje i parametry danego polecenia.

No dobrze. Skoro znamy już podstawowe pojęcia, to teraz pora zainstalować Dockera.

Polecane materiały:

Tags: