Wirtualne hosty w Apache

Dzięki wirtualnym hostom w Apache możemy utrzymywać wiele stron, w różnych domenach, na tym samym web serwerze. Daje to o możliwość lepszej utylizacji zasobów serwera. Zobacz jak łatwo skonfigurować virtual hosts w Apache HTTP Server pod systemem Ubuntu.

Domyślnie Apacz serwuje stronę z katalogu /var/www/html Utwórzmy więc przykładowe dwa nowe katalogi gdzie umieścimy pliki dla dwóch nowych stron jako wirtualnych hostów.

mkdir -p /var/www/nowastrona.com/html
mkdir -p /var/www/superstrona.net/html

Teraz nadaj uprawnienia aby mozna bylo odczytac zawartosc katalogów

sudo chmod -R 755 /var/www

Przejdź do poszczególnych katalogów i utwórz przykładowe pliki index.html
nano /var/www/nowastrona.com/html/index.html

a w treści wpisz <h1>jestem Nowa Strona Com</H1>

nano /var/www/superstrona.net/html/index.html

a w treści wpisz <h1>A ja jestem SuperStronaNET</H1>

Konfiguracja Apache pod Virtual host

Skopiuj bazowy plik 000-default.conf pod nowa nazwą dla każdej z domen dla wirtualnych hostów.

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/nowastrona.com.conf

Otowrz teraz plik nowastrona.com.conf

i popraw w nim linie DocumentRoot tak by wskazywała na właściwy katalog czyli w naszym przypadku będzie to var/www/nowastrona.com/html/

i dodaj dwie linijki z nazwa domeny bez i z www, czyli 

ServerName nowastrona.com
ServerAlias www.nowastrona.com

Takich zmian dokonaj tez dla kolejnej strony superstrona.net

Teraz należy włączyć strony w wirtualnych stronach poleceniem:
sudo a2ensite nowastrona.com.conf
sudo a2ensite superstrona.net.conf

Zarejestruj usługę Apacza: sudo systemctl restart Apache2

Aby zobaczyć na naszym lokalnym komputerze czy zmiany zadziałały musimy jeszcze przedytować plik sudo nano /etc/hosts i dodaj w nim dwie linijki:
127.0.0.1 nowastrona.com
127.0.0.1 superstrona.net

Zapisz plik i pod dowolna przeglądarką przejdź na nowe strony gdzie powinieneś zobaczyć odpowiednia treść z pliku index.html które wcześniej stworzyliśmy. Jeśli tak jest – brawo! Opanowałeś Virtual hosts pod Apache. 

Polecane książki:

Apache2 Apache2
Tags:,