Zabbix. Mapowanie wartości.

Wiele monitorowanych elementów zwraca informacje w postaci liczby, która oznacza stan danego elementu. Na przykład zwracana wartość 1 oznacza że usługa działa (status Up) a 0 oznacza że usługa leży (status Down). W tak prosty przypadku łatwo zrozumieć znaczenie liczb ale temat się komplikuje gdy dane urządzenie zwraca więcej stanów. Choćby informacje o stanie zasilacza awaryjnego UPS mogą przybrać wartości 1,2,3,4,5,6,7 i tu z pomocą przychodzi funkcjonalności Zabbixa o nazwie Mapowanie wartości (Value mapping).

Lista mapowań

Przejdź do sekcji Administration dalej General i po prawej stronie z rozwijanej listy wybierz Value mapping. Pojawi się lista wszystkich dostępnych mapowań – warto przejrzeć co zawierają. Jeśli nam brakuje jakiegoś – utwórz nowy przyciskiem Create Value Map w prawym górnym rogu strony. Formularz dodawania jest bardzo prosty. Nadaj mu odpowiednia nazwę i dodaj kolejno zwracana wartość plus co ma oznaczać (na co będzie mapowana). Zamknij formularz przyciskiem Add na dole strony. 

Teraz przejdź do edycji pozycji (item) w którym chcesz aby zwracane wartości liczbowe były mapowane wartości i w polu Show value wybierz z listy odpowiednie mapowanie. Zamknij edycje pozycji przyciskiem Update. To wszystko.

Na koniec sprawdź czy wszystko działa poprawnie. Przejdź do sekcji Monitoring dalej Latest data i popatrz czy w kolumnie Last value, zwracana jest wartość z mapowaniem dla wybranej pozycji.