Tag: ssl

Rodzaje walidacji certyfikatów SSL/TLS

Walidacja certyfikatu jest to weryfikowanie, sprawdzenie podmiotu dla którego certyfikat SSL ma być wystawiony. A żeby podnieść poziom bezpieczeństwa wprowadzono jego trzy rodzaje, które różnią się poziomem weryfikacji i szczegółowości poświadczenia, że serwis jest tym za który się podaje.

Format p12 kontra pfx

Format p12 lub pfx jest to jeden plik, działający jako kontenerek czy paczuszka, zawierająca wiele certyfikatów. Zwykle klucz prywatny i klucz publiczny, lecz często też zawiera pełny łańcuch zaufania certyfikatów. Formaty te wykorzystywane są głównie w systemach z rodziny Windows.