VirtualBox – rodzaje sieci

Maszyny wirtualne możemy łączyć do sieć, tak by widziały się między sobą, miały dostęp do internetu lub do maszyny gospodarza. Standardowo do każdej wirtualnej maszyny dostajemy do wykorzystania aż cztery karty sieciowe (interfejsy sieciowe). Nawet jeśli w naszym komputerze fizycznie znajduję sie tylko jedna karta to wirtualnych mozemy mieć kilka i to nawet różnych producentów. Choć tak naprawdę w większości przypadków wystarcza jedna a wyjątkowych dwie aktywne sieciówki. 

Każda karta może pracować w jednym z kilku trybów sieci do wyboru. Mamy różne wariacje, warto je poznać aby dobrać odpowiedni do naszych potrzeb.

Na początku zakładamy, że maszyna gospodarza (komputer z Virtualboxem) ma zawsze dostęp do internetu. 

Kolejność przedstawionych sieci jest tak dobrana aby latwiej bylo zrozumiec kolejne koncepcje sieci występujących w Virtualboksie.

Mostkowana karta sieciowa (bridged) – umożliwia wirtualnej maszynie korzystanie z interfejsu sieciowego gospodarza. Dzieki temu, mozemy uzyskac dostep do sieci w której jest komputer gospodarza. W tym przypadku mamy dostęp do internetu i sieci gospodarza, a adresy IP są pobierane z serwera DHCP sieci gospodarza. Zalecam to ustawienie w sieci domowej, gdy odpalamy zwykle jedna maszynę na raz.

Sieć wewnętrzna – dzięki temu ustawieniu tworzona jest sieć wewnętrzna, która umożliwia że wirtualne maszyny widzą się nawzajem. Wewnętrznych sieci można budować wiele, tak by odseparować od siebie grupy maszyn. W tym przypadku standardowo maszyny nie mają dostępu do internetu ani gospodarza.

Karta sieci izolowanej (host-only) – to ustawienie rozwija ideę sieci wewnętrznej. W tym scenariuszu komputer gospodarza dostaje dodakowa wirtualna kartę sieciowę dzieki ktorej moze komunikować się z  wirtualnymi maszynami. Wirtualne karty sieciowe gospodarza i sieci izolowane tworzony poprzez menu Plik/Host network manager z głównego okna Virtualboxa. Dodatkowo  możemy włączyć tu  serwer DHCP. W tym przypadku również brak dostępu do internetu.

NAT – w tym ustawieniu dostajemy możliwość utworzenia sieci wewnetrzej z prostą fuknonalnoscia routera. Dla każdej maszyny wirtualnej z tym ustawieniem tworzona jest oddzielna sieć, tak więc nie mamy komunikacji pomiędzy maszynami wirtualnymi ale maszyna ma dostęp do internetu. Dodatkowo mamy tu opcje przekierowania portu w celu nawiązania komunikacji pomiędzy gospodarzem a gościem. 

Sieć NAT (NAT Network)  – w tym ustawieniu również możliwość uwierzenia sieci wewnętrznej dla grupy maszyn wirtualnych plus kilka dodatkowych opcji funkcjonalności routera – zmiana puli adresowej DHCP, włączenie IPv6 i przekierowania portów. . Komunikacja między maszynami wirtualnymi jest możliwa o ile są w tej samej sieci. Tu także mamy dostęp do internetu. Ustawień “Sieci NAT” dokonujemy z poziomu menu głównego okna “Plik/Globalne ustawienia/Sieci 

Rodzajowy sterownik – to ustawienie używane jest do budowania sieci VDE czy tunelowania UDP. Przydatne w specyficznych sytuacjach, przy wykorzystaniu zewnętrznego  oprogramowania do wirtualizacji sieci. 

Cloud Network (experimental) – eksperymentalna wersja wykorzystania sieci w chmurze Oracle’a. Bliżej będzie można się temu przyjrzeć gdy funkonlanosc zostanie w pełni ukończona. 

Niepodłączona – interfejs sieciowy jest tworzony w maszynie wirtualnej jednak nie jest nigdzie podłączony, nie jest tworzona żadna sieć. Można to porównać do sytuacji w której mamy karte sieciowa ale nie podłczyliśmy doń żadnego kabelka.  Przydaje się to na przykład w sytuacji, kiedy nie znamy jeszcze ustawień sieci i chcemy uruchomić maszynę a zmian będzie można dokonać w locie, bez konieczności zatrzymywania.

Co warte odnotowania,  każde ustawień sieci ma jeszcze dodatkowe opcje ukryte w sekcji Zaawansowane, gdzie zwykle możemy edytować adres MAC lub zmienić inne opcje charakterystyczne dla danego typu sieci. 
Jak widzisz konfiguracji sieci jest kilka do wyboru tak by pokryć bardziej i mniej popularne przypadki wykorzystania sieci jakie mogą się pojawić dla maszyn wirtualnych. 

A jeśli chcesz mi pomóc w budowaniu tego cyklu – odpowiedz na jedno pytanie. Z góry dzięki 🙂