EC2 to nazwa jednej z popularniejszych usług Amazona. Elastic Compute Cloud to wirtualne maszyny dostępne na życzenie w chmurze. Obrazy systemów występując pod akronimem AMI (Amazon Machine Images). Obecnie chyba dostepne są wszystkie systemy operacyjne istniejące na rynku.