Virtualbox. Menu okna wirtualnej maszyny.

W tym artykule omówimy okno wirtualnej maszyny – menu i opcje. 
Na pierwszy rzut okna menu zawiera te same opcje, które są dostępne w Ustawieniach, jednak po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że mamy tu trochę więcej możliwości dostosowana wirtualnej maszyny do naszych potrzeb . Sprawdźmy je wszystkie.

Jeśli brakuje jakiejś opcji w menu w twoim programie to sprawdź czy masz wszystko włączone w menu Plik/Ustawienia globalne/Interfejs użytkownika

Menu Plik

 • Ustawienia globalne – przenosi do Ustawień globalnych programu
 • Manager operacji sieciowych – otwiera menedżera operacji sieciowych
 • Zrestartuj wszystkie ostrzeżenia – opcja, której użycie przydaje się gdy maszyna która wcześniej działała nagle zaczyna sypać błędami przy starcie.
 • Zamknij – wywołuje okienko zamknięcia maszyny. Takie samo jak przy kliknięciu na x zamykający okno. Możemy tu zapisać stan, wysłać sygnał wyłączenia lub brutalnie wyłączyć maszynę gościa.

Menu Maszyna

 • Ustawienia… (Host+S) – prowadzi bezpośrednio do wszystkich ustawień maszyny wirtualnej
 • Zrób migawkę.. (Host+T) – umożliwia zrobienie migawki i otwiera okno zachęcające do opisania migawki.
 • Informacje o sesji…(Host+N) – otwiera nowe okno zawierające cztery zakładki: Szczegóły konfiguracji, Parametry maszyny, Monitor wydajności, Kontrola gościa 
 • Manager plików… otwiera bardzo przydatny manager plików. Umożliwia łatwe przesyłanie plików pomiędzy gospodarzem a gościem.
 • Pauza (Host+P) – zamraża obecna sesje pracy maszyny. Może to być przydatne kiedy maszyna zbytnio wysyca nasz procesor i chcemy na chwile to zatrzymać.
 • Zresetuj (Host+R) – wykonuje twardy reset maszyny wirtualnej (jak z przycisku  na obudowie). Przydatne gdy się coś porządnie zawiesi.
 • Zapisz stan – zamraża, zapisuje obecny stan i zamyka w takim stanie maszynę wirtuaną (nie jest to tożsame z wyłączeniem)
 • Wyłącz system (ACPI) (Host+H) – wysyła sygnał zamknięcia systemu gościa.
 • Wyłącz  – wyłącza natychmiast maszynę bez pytania o potwierdzenie (jak wyłączenie prądu). Tu mamy jedyny z niewielu przykładów z opcji które chcielibyśmy ukryć w menu interfejs użytkownika aby przez przypadek nie wyłączyć maszyny której nieprzerwane działanie jest bardzo ważne)

Menu Widok

 • Tryb pełnoekranowy (Host+F) – przełącza ekran wirtualnej maszyny w tryb pełnoekranowy na monitorze. W tym trybie zachowywana jest aktualnie ustawiona rozdzielność systemu gościa. Przydaje się tu też włączona opcja Mini pasek narzędziowy w menu Ustawienia/Interfejs użytkownika. Pamiętaj że aby wyjść z tego trybu wystarczy ponownie go wywołać skrótem Host+F (klawisz host to zwykle Prawy Control). W tym trybie menu okna pojawia sie w chowanym pasku na dole ekranu. Możesz zablokować go pinezką.
 • Tryb Seamless (Host+L) – (działa tylko po zainstalowaniu dodatków gościa) – bardzo ciekawy i efektowny tryb wyświetlania. Powoduje, że wyświetlane są jedynie okna i programy z ekranu gościa, sam pulpit znika. Efekt wizualny tego jest taki, że mamy program z innego systemu widoczny bezpośrednio na pulpicie gospodarza. Polecam przetestować.
 • Tryb przeskalowany (Host+C) – daje możliwość dowolnej zmiany rozmiaru okna wirtualnej maszyny z zachowaniem aktualnej rozdzielczości gościa. Tym sposobem łatwo możemy zrobić miniaturkę okna maszyny –  tylko do podglądu. Wizualnie efektowne ale od strony użytkowej mało przydatne. Wyłączamy tryb ponownie wywołując tą funkcję Host+C (klawisz host to zwykle Prawy Control)
 • Dopasuj rozmiar okna (Host+A) – dostosuje okienko do rozmiarów wyświetlanego pulpitu gościa. Czasem to nie działa właściwie gdy rozdzielczość pulpitu gościa mamy większą niż rozdzielczość pulpitu gospodarza. 
 • Automatyczne skalowanie ekranu gościa – (Host+E)  (działa tylko po zainstalowaniu dodatków gościa) bardzo ciekawa funkcja która powoduje że sama rozdzielczości pulpitu gościa jest w locie przeskalowywania do rozmiaru okna wirtualnej maszyny. Tym sposobem możemy ustawić niestandardowe rozdzielności i dopasować pulpit do naszych potrzeb. 
 • Zrób zrzut ekranu… Nagrywanie – wybranie opcji rozpoczyna nagrywanie sesji wirtualnej. Rozpoczęciem nagrywania nie jest dodatkowo potwierdzanie a jedynie identyfikowane animowaną ikoną w pasku stanu. Aby zatrzymać nagrywanie należy ponownie wybrać tą pozycje z menu. Nagrania zwykle składowane są w katalogu z plikami wirtualnej maszyny.  Dla przypomnienia: miejsce gdzie możemy zmienić ustawienia nagrań znajdziemy w ustawieniach maszyny wirtualnej/Ekran/Nagrywanie
 • Zdalny pulpit – włączenie opcji umożliwia połączenie zdalne, na przykład przez Remote Desktop Connection (jeśli jest poprawnie skonfigurowane w systemie gościa) 
 • Pasek menu – po prostu włącza/wyłącza menu górne lub przenosi do jego ustawień
 • Pasek stanu – włącza/wyłącza pasek stanu (menu dolne) lub przenosi do jego ustawień
 • Ekran wirtualny 1 – opcje szybkiej zmiany rozdzielczości lub przeskalowania pulpitu gościa

Menu Wejście

 • Klawiatura
  • Ustawienia klawiatury – wywołuje sekcji Wejście z Ustawień globalnych programu, gdzie możemy przypisać skróty klawiaturowe dla maszyny wirtualnej  
  • Soft Keyboard – otwiera tak zwana wirtualnej klawiaturze tylko dla maszyn wirtualnych 
  • Naciśnij <kombinacja klawiszy> –  ze wybranie pewnych funkcyjnych kombinacji klawiszy na klawiaturze jest zawsze w pierwszej kolejności przechwytywane przez gospodarza to tu mam opcje wybranych ich z menu i przesłania bezpośrednio do gościa
 • Integracja myszy – bardzo wygodna opcja dzięki której możemy płynnie przesuwać kursorem myszki po oknie wirtualnej maszyny a potem po za nim już po pulpicie gospodarza.

Menu Urządzenia 

 • Dyski twarde – przenosi bezpośrednio do ustawieniach wirtualnych dysków 
 • Napędy optyczne – otwiera podmenu gdzie możemy dodać obraz płyty jako napęd
 • Audio – w podmenu możemy włączyć lub wyłączyć wejście lub wyjście audio
 • Sieć – przenosi do ustawień sieciowych lub daje opcje szybkiego wyłączenia sieciówki
 • USB – przenosi do ustawień USB lub daje opcje szybkiego przejęcia urządzenia usb
 • Kamerki internetowe – daje maszynie dostęp do kamerki internetowej gospodarza
 • Udostępnione foldery  – przenosi do ustawień udostępnionych folderów 
 • Wspólnych schowek – daje opcję włączenia schowka, ustawienia Gospodarz do Gościa lub Gość do Gospodarza, ewentualnie dwukierunkowy
 • Przeciąganie i upuszczanie – ustawienia popularnej funkcji  “drag&drop” włączenia schowka, ustawienia Gospodarz do Gościa lub Gość do Gospodarza, ewentualnie dwukierunkowy
 • Zamontuj obraz płyty z dodatkami gościa – uruchamia w maszynie instalacje dodatków gościa (z wirtualnego napędu)

Menu Pomoc

 • Pomoc programu Virtualbox…- otwiera dokumentację programu  w systemowej przeglądarce dokumentacji
 • Strona internetowa programu Virtualbox…- otwiera w przeglądarce internetowej gospodarza stronę virtualbox.org
 • Łapacz błędów programu Virtualbox… – otwiera w przeglądarce internetowej gospodarza stronę do zgłaszania błędów programu (Bugtracker)
 • Strona internetowa firmy Oracle… otwiera w przeglądarce internetowej gospodarza podstronę programu na Oracle
 • O programie Virtualbox… – otwiera okienko z informacja o wersji programu

Pasek stanu

Na samy dole okna mamy jeszcze pasek stanu – rząd ikon symbolizujący aktualne ustawienia maszyny. Ich wygląd symbolizuje aktualne ustawienie danej funkcji a dodatkowo pod prawym przyciskiem myszy mamy wyciągnięte opcje bezpośrednio jej dotyczące. Najeżdżając kursorem myszy nad ikonę mamy jej opis.

 • Dysk twardy
 • Napęd optyczny
 • Audio
 • Sieć
 • USB
 • Udostępnione foldery
 • Ustawienia ekranu 
 • Nagrywanie
 • Interfejs wirtualizacji 
 • Integracja myszki
 • Klawisz gospodarza

Jak widać program oferuje sporo tych opcji w tym miejscu. Warto je wszystkie poznać by dostosować prace maszyny wirtualnej do naszych potrzeb.


Jeśli interesujesz się tematem Virtualboxa to zapraszam Cię do kursu Virtualbox w praktyce – tam poznasz szczegółowo wszystkie najważniejsze zagadnienia programu.
Natomiast jeśli chcesz zautomatyzować swoje maszyny wirtualne to kurs Vagrant w praktyce jest właśnie dla Ciebie.