Tag: Active Directory

Łatwy audyt domeny Active Directory

Active Directory to jedna z najpopularniejszych usług do zarządzania użytkownikami i ich dostępem do zasobów. Z punktu widzenia bezpieczeństwa bardzo ważne jest aby administrator wiedział jak najwięcej o tym jaki użytkownik gdzie i kiedy ma dostęp. Niestety, w samej usłudze Microsoft nie dostarcza wygodnych narzędzi do aktywnego monitorowania tego, co się dzieje w domenie i

Pytania na stanowisko Administratora Active Directory

Active Directory to jedna z najpopularniejszych usług katalogowych. Sprawdza się zarówno w małym przedsiębiorstwie jak i w międzynarodowej korporacji z oddziałami rozsianymi na kilku kontynentach. Dlatego znajomość zagadnień administracji AD jest poszukiwaną umiejętnością wśród specjalistów IT na całym świecie. Poniżej pytania, które mogą paść podczas rozmowy technicznej dla kandydata na stanowisko Administratora/Specjalisty Active Directory. Co

Jak narysować topologie połączeń w domenie

Microsoft Active Directory Topology Diagrammer  to darmowe narzędzie, które umożliwia automatyczne generowanie diagramów struktury Actve Directory i topologii serwerów Exchange bedących w naszej sieci. Program generuję diagramy w postaci projektów Visio. Do przeglądania wyników wystaczy Visio Viewer, natomiast jeżeli chcemy je poźniej edytować to niezbędny będzie pełna wersja programu Visio. Jeśli nasza sieć jest dość

Status replikacji Active Directory

Usługa Active Directory jest kluczowym elementem środowisku informatycznym organizacji. W celu zapewnienia wysokiej dostępności, każdy kontroler domeny ma własną kopię bazy danych usługi AD. Kontrolery cyklicznie replikują miedzy sobą bazę danych ze zmianami. Jak sprawdzić stan replikacji Active Directory pomiędzy kontrolerami domeny?