Tag: zabbix

Zabbix. Typy pozycji.

W kolejnych wersjach Zabbixa dodawane są nowe sposoby zbierania informacji z hostów do monitorowania. Obecnie jest już kilkanaście typów itemów/pozycji. Tak aby w każdym środowisku odnaleźć łatwy sposób na to.

Zabbix. Użytkownicy.

W każdym systemie należy używać indywidualnych kont użytkowników. Przede wszystkim aby kontrolować kto ma dostęp do jakich zasobów i by wiedzieć kto jakich zmian dokonał. Zabbix obsługuje mechanizm kont wewnętrznych lub autoryzację poprzez LDAP. W Tym artykule skupimy się na kontach przechowywanych w lokalnej bazie Zabbixa.

Zabbix. Inwentarz.

Zabbix oprócz monitoringu zasobów umożliwia ich spisywanie w inwentarzu. Możesz tam przechowywać bardziej szczegółowe informacje o hostach, serwerach, urządzeniach sieciowych i innych zasobach.

Zabbix. Aktualizacja wersji.

Nowe wersje Zabbixa zwykle wprowadzają nowe rozwiązania a także poprawiają istniejące błędy. Dlatego warto zadbać o aktualna wersję systemu monitoringu. Aktualizacja nie jest trudnym procesem ale należy odpowiednio się do tego przygotować.

Zabbix. Jaką bazę danych wybrać?

Jedno z podstawowych pytań, jakie może się pojawić przy projektowaniu środowiska dla systemu monitoringu to jakiej bazy danych najlepiej użyć. Zaletą Zabbixa jest to że pracuje równie wydajnie na każdej bazie danych. Właściwie wybór głownie zależy od tego, jaką bazę preferujesz, z jaką masz najlepsze doświadczenie.

Zabbix. Instalacja agenta na systemie Linux.

Agent służy do zbierania informacji o serwerze/hoście na którym jest zainstalowany i przesyłaniu żądanych parametrów do serwera Zabbix. Instalacja agenta w systemie Linux jest prosta, tak samo jak w przypadku każdego innego pakietu dostępnego w repozytorium.

Zabbix. Powiadomienia e-mail

W poprzednich artykułach ustawiliśmy wyzwalacz (trigger) który reaguje na zmianę pozycji (item) i wyświetla ustawiony alarm w postaci informacji na ekranie. Jednak pewnie chcielibyśmy, aby system monitoringu powiadamiał nas bezpośrednio o poważniejszych alertach bez konieczności ciągłego wpatrywania się w ekran.