Tag: monitoring

Zabbix. Inwentarz.

Zabbix oprócz monitoringu zasobów umożliwia ich spisywanie w inwentarzu. Możesz tam przechowywać bardziej szczegółowe informacje o hostach, serwerach, urządzeniach sieciowych i innych zasobach.

Zabbix. Aktualizacja wersji.

Nowe wersje Zabbixa zwykle wprowadzają nowe rozwiązania a także poprawiają istniejące błędy. Dlatego warto zadbać o aktualna wersję systemu monitoringu. Aktualizacja nie jest trudnym procesem ale należy odpowiednio się do tego przygotować.

Zabbix. Jaką bazę danych wybrać?

Jedno z podstawowych pytań, jakie może się pojawić przy projektowaniu środowiska dla systemu monitoringu to jakiej bazy danych najlepiej użyć. Zaletą Zabbixa jest to że pracuje równie wydajnie na każdej bazie danych. Właściwie wybór głownie zależy od tego, jaką bazę preferujesz, z jaką masz najlepsze doświadczenie.

Zabbix. Instalacja agenta na systemie Linux.

Agent służy do zbierania informacji o serwerze/hoście na którym jest zainstalowany i przesyłaniu żądanych parametrów do serwera Zabbix. Instalacja agenta w systemie Linux jest prosta, tak samo jak w przypadku każdego innego pakietu dostępnego w repozytorium.

Zabbix. Powiadomienia e-mail

W poprzednich artykułach ustawiliśmy wyzwalacz (trigger) który reaguje na zmianę pozycji (item) i wyświetla ustawiony alarm w postaci informacji na ekranie. Jednak pewnie chcielibyśmy, aby system monitoringu powiadamiał nas bezpośrednio o poważniejszych alertach bez konieczności ciągłego wpatrywania się w ekran.

Zabbix. Mapowanie wartości.

Wiele monitorowanych elementów zwraca informacje w postaci liczby, która oznacza stan danego elementu. Na przykład zwracana wartość 1 oznacza że usługa działa (status Up) a 0 oznacza że usługa leży (status Down). W tak prosty przypadku łatwo zrozumieć znaczenie liczb ale temat się komplikuje gdy dane urządzenie zwraca więcej stanów. Choćby informacje o stanie zasilacza

Zabbix. Wyzwalacz czyli Trigger.

Item jedynie kolekcjonuje dane i przekazuje je do bazy danych. Jednak aby Zabbix zareagował na zbierane dane musi być ustawiony tak zwany Wyzwalacz (z angielskiego Trigger). Wyzwalacz tworzy informacje o zmianie stanu pozycji (itema) według naszych kryteriów. Na przykład może to być temperatura procesora, która przekroczyła próg 90 stopni Celsjusza.